River-Birth-Story-18

Att få missfall

Märta Cullhed Engblom

ByMärta Cullhed Engblom

Barnmorska och doula

Missfall går tyvärr inte att förebygga. Upp till så många som 15–20% av alla graviditeter leder till missfall. Första tecknet brukar vara en menslikande blödning. I tidig graviditet är det dock vanligt med blödningar utan att det betyder att det är något fel. Vid en missfallsblödning så fortsätter du att blöda tills livmodern har stött bort hela graviditeten.

Blödningen blir ofta kraftigare än en vanlig mens och det kan även komma blodklumpar, så kallade ”koagler”. Ibland kan man även se vävnadsrester. Många kvinnor får också kraftig mensvärk. Du behöver inte söka vård akut utan kan avvakta och kontakta din barnmorskemottagning/mödravård för rådgivning. Om det är ett begynnande eller pågående missfall under den första delen av din graviditet finns det tyvärr inget som går att göra för att stoppa eller förhindra det. Oftast sköter kroppen det helt av sig själv utan att du behöver söka vård.

Men om du utöver blödningen har kraftiga magsmärtor i nedre delen av magen eller på ena sidan av magen eller om du blöder och känner att ditt allmäntillstånd är försämrat ska du söka vård akut. Blödning i kombination med smärtor på ena sidan av magen kan vara tecken på utomkvedshavandeskap, en så kallad ”ektopisk graviditet” (ägget har inte bäddat in sig i livmodern utan utanför, oftast sitter det i äggledaren). Det här kan snabbt bli ett livshotande tillstånd om det ej behandlas eftersom äggledaren kan spricka och orsaka en stor blödning i buken.

Missed abortion – så kallat kvarhållet missfall - innebär att missfallet är fördröjt och att det tar tid, ibland flera veckor innan kroppen stöter bort fostret. Det märks genom att det börjar blöda eller så upptäcks det först vid en ultraljudsundersökning. Ofta har man kvar sina graviditetssymtom trots att fostret inte längre lever.

Många kvinnor som drabbas av missfall skuldbelägger sig själva. Det är viktigt att komma ihåg att du inte själv kan orsaka ett missfall via stress, träning eller om du lyfter tungt. Du kan inte heller framkalla ett missfall genom att flyga flygplan. Det du kan göra när du väntar barn är att försöka ta hand om dig själv så bra du bara kan; äta näringsrik- och varierad mat, motionera, vila när du är trött, inte röka, dricka alkohol eller använda droger. Att äta extra folsyra kan ha en skyddande effekt då folsyra minskar risken för missbildningar hos embryot. Var även försiktig med läkemedel och rådgör med din barnmorska eller läkare om du behöver ta något läkemedel. Men mer än så kan du inte göra utan får bara försöka att hitta tillit till kroppen och att den gör det som den behöver.

Leder blödningen till ett missfall så är den vanligaste orsaken att det var något fel på barnet vilket leder till att kroppen stöter bort graviteten för att kunna börja om från början igen. Ett missfall kan även bero på en infektion eller att du har en bakomliggande sjukdom som ökar risken för just missfall. Kroppen sköter för det mesta om att stöta ut hela graviditeten på egen hand men ibland behöver man göra en så kallad skrapning för att säkerställa att livmodern är helt tom. Blödningen efter ett missfall ska successivt minska för att sedan helt försvinna. Om du får feber, om blödningen eller den brunaktiga flytningen börjar lukta illa eller ökar i mängd alternativt att du får ont i nedre delen av magen kan det vara tecken på att du har fått en infektion i livmodern. Du behöver då söka vård akut. Infektionen behandlas med antibiotika.

Efter ett missfall ska du undvika att bada i badkar, i sjöar/hav eller bassäng så länge du blöder. Undvik även tampong och använd kondom vid sex. Så länge du blöder är din livmoder fortfarande i en läkningsfas och det finns en ökad risk för att få en infektion.

Får du missfall så minskar det inte dina chanser att bli med barn igen. Efter ett missfall ställer kroppen ofta om sig snabbt och det är möjligt att bli gravid igen efter några veckor.

Ett missfall är för de flesta kvinnor förenat med olika känslor, alla känslor är okej. Upplever du sorg behöver du låta sorgen ta den plats den behöver. Även kroppen kan fysiskt sörja efter ett missfall. Behöver du eller eventuell partner samtalsstöd finns det ofta en kurator ansluten till barnmorskemottagningen/mödravården. Tveka inte att söka hjälp om du behöver. Om du upplever upprepade missfall brukar en utredning göras för att försöka ta reda på om det finns någon orsak till missfallen som i så fall kan åtgärdas. Har du haft ett eller flera missfall före den här graviditeten är det inte ovanligt med en ökad oro som för många kvinnor kan hålla i sig ända fram tills barnet föds och man med egna ögon kan se att det gått bra.

Källa: - Bratt, A. (2014). Vänta på barn: Fertilitetsboken. Bonnier Fakta. - Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.