Jennifer-Hamilton-Mamarazzi (17)

Provtagningar som görs på barnet efter födseln

Gudrun Abascal

ByGudrun Abascal

Barnmorska

Efter det att barnet är fött och innan ni går hem från BB är det några fler saker som kontrolleras för att se att barnet mår bra:

  • Om vi behöver veta hur väl syresatt barnet är vid födseln tar man blodprov från navelsträngen. Provet tas med hjälp av två sprutor och blodet analyseras direkt
  • Medan ni är kvar på BB görs ytterligare en mätning av hur väl barnet syresätts, en Pox-mätning. Det görs med hjälp av elektroder som fästs på barnets hand och fot. Pox-mätning går ut på att hitta vissa hjärtfel som barn kan ha
  • När barnet föds har barnet ett stort antal röda blodkroppar eftersom det har fått syre i andra hand inne i livmodern. När barnet är fött och andas av sig själv behövs inte den stora mängden blodkroppar. När blodet bryts ned bildas det ett gult färgämne på fackspråk kallas billirubin. För att kontrollera att allt reglerats normalt tar vi ett ett bilirubintest (gulheten hos barnet)
  • PKU-test är det blodprov där man bland annat kan se eventuella ärftliga ämnesomsättningssjukdomar. Provet tas efter det att barnet är 48 timmar
  • Hörselscreening är en kontroll av barnets hörsel och görs ibland innan barnet går hem eller så kommer man tillbaka några dagar senare.

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.