Kayla Gonzales 31

Undersökningar under förlossningsarbetet

När du kommer till förlossningskliniken kommer de första undersökningar till viss del likna de undersökningar som gjorts på barnmorskemottagningen. Din mödravårdsjournal hämtas elektroniskt så din barnmorska som tar emot dig får all den information hon behöver om vad som hänt under din graviditet. Oftast börjar barnmorskan med att göra en avstämning med hur du mår och känner dig just nu och hur du haft det sedan förlossningen har startat. Om det är något speciellt som du tycker hon behöver känna till är det bra om du säger det nu. Därefter kontrolleras ditt blodtryck, hur barnet ligger, om barnets huvud har fixerat sig, eventuellt tas ett urinprov och barnmorskan är även intresserad av om fostervattnet har gått och i så fall vilken färg det har. Barnmorskan vill även veta om slemproppen har gått eller om du haft någon blödning och hur barnet sparkar. Har du haft en binda på dig vill barnmorskan se på den för att bilda sig en uppfattning om eventuellt fostervatten och/eller blödning. Barnmorskan känner också på livmodern under en värk för att få en uppfattning om hur lång värken är, vilken styrka den har och med vilken intervall värkarna kommer.

Vad som sedan sker är att barnmorskan gör en yttre undersökning med hjälp av sina händer. Hon undersöker hur barnet ligger, om barnets huvud eller stjärt ligger nedåt och hur det ställt in sig i bäckeningången. Om det är rörligt, ruckbart eller fixerat vilket du säkert fått veta av din barnmorska som skött dig under graviditeten. Nu känner hon också om barnets huvud gjort sin första rotation vilket innebär att barnet har böjt sin haka mot sitt bröst, barnmorskan vill också veta på vilken sida som barnets ”smådelar” det vill säga händer och fötter ligger. Om smådelarna ligger mot kvinnans högra sida är barnet högervänt och om smådelarna ligger åt vänster är barnet vänstervänt. Barnet gör ytterligare tre rotationer innan det föds:

  • Andra rotationen sker när barnet roterar genom förlossningskanalen. Från att barnets ansikte tittat åt sidan roterar det ett kvarts varv ner mot kvinnans ryggsida, vilket sker under själva öppningsskedet.
  • Tredje rotationen sker i samband med att kvinnan krystar och barnets nacke roterar då mot kvinnans blygdben.
  • Den fjärde rotationen sker när barnets huvud är framfött och barnets axlar ska födas fram.

Därefter är det vanligt att barnmorskan gör en inre undersökning eller en så kallad vaginalundersökning (VU). Barnmorskan känner efter med två fingrar i slidan var i förlossningsarbetet du befinner dig. Vid undersökningen görs en bedömning av hur lång din livmoderhals är, om den är bibehållen eller tunnats ut, om modermunnen är riktad framåt eller bakåt, om den är mjuk eller hård och hur mycket den har öppnat sig. Barnmorskan kontrollerar även var i förlossningskanalen barnets huvud befinner sig, i bäckeningången, vid spianeknölarna eller mot bäckenbotten, hur barnets huvud har roterat och om fostervattnet har gått eller inte.

Om allt är normalt vid ankomsten är det inte nödvändigt att omedelbart göra undersökningen. Det är inte ovanligt att kvinnan vill avvakta en stund tills hon känner sig hemmastadd.

Prata med barnmorskan om hur du känner

Under den aktiva delen av förlossningsarbetet när allt är normalt är det vanligast att undersökningen sker med 2-3 timmars mellanrum. Om du tycker att det är obehagligt att bli undersökt är det viktigt att du talar om det för barnmorskan så att hon är extra försiktig vid undersökningen. Du kan själv styra i vilken takt det ska gå och om du vill att barnmorskan ska avbryta. Att bli undersökt under en värk är för många kvinnor förenat med stort obehag och det är en undersökning där man kan känna sig utelämnad och blottad. Fundera över vilken ställning du själv tror skulle vara bäst och känna dig mest avslappnad i. Ju mera avslappnad och avspänd du är desto mindre obehaglig är undersökning. Berätta gärna för barnmorskan hur du upplever undersökningen.

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.