BBHM-Hospital-Two-65

Utdrivningsskedet - nu är det dags att krysta

Nu är livmodermunnen helt öppen och barnets huvud har roterat och trängt ner genom förlossningskanalen. Successivt tilltar känslan av att vilja krysta. När barnets huvud har kommit ned och står mot bäckenbotten är det dags. Det sker med hjälp av krystreflexen. Pressen mot ändtarmen gör att man inte ”kan låta bli att krysta”. Barnmorskan är med och guidar dig hela tiden.

Hos förstföderskor räknas det som normalt att det tar 2 timmar från det att livmodermunnen är helt öppen till att barnets huvud står mot bäckenbotten. Sedan tar det normalt 1 timme att krysta fram barnet. Är kvinnan omföderska så går det betydligt snabbare. Barn nummer ett har banat väg åt sina syskon så att säga.

I det här skedet kommer du behöva hjälp att fokusera på pauserna och hitta en vila, trots att pauserna kanske bara är någon eller några minuter. Nu är det inte ovanligt att kvinnor uttrycker känslor som att: ”det här kommer aldrig att gå, jag vill gå hem”. Här gäller det att du vågar tro på att det kommer att gå, att barnet är på väg. När krystvärkarna tilltar och trycket mot ändtarmen är som störst är det inte ovanligt att kvinnan är övertygad om att hon både kommer att bajsa på sig och att hela underlivet kommer att brista. Många är redan från början oroliga över att få en stor bristning i underlivet, vilket är helt förståeligt. Vad som kan vara bra att veta är att det är barnmorskans hundraprocentiga uppgift att göra allt för att bristningen ska bli så liten som möjligt.

I detta skede, när barnet ska födas fram, är kommunikationen och förtroendet mellan barnmorskan och dig betydelsefullt. Barnmorskan kommer att guida dig i samband med barnets framfödande så det är inget du behöver tänka på innan. Nu kan kanske din partner känna sig ”utanför” men känslomässigt är partnerns närvaro viktig för att du ska känna dig trygg.

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.