Förlossningskomplikationer

Här har Gudrun Abascal samlat artiklar om komplikationer som kan uppstå under förlossningen. Detta är en del av Gudrun Abscals guide om att föda.