För dig som pappa/medförälder

Att besitta kunskap om hur amningen fungerar kan vara värdefullt för mamman. Här ger vi några råd för dig som pappa/medförälder/partner eller dig som står mamman nära och kan vara till stöd.