Amningsguiden av Elisabeth Hjärtmyr

Det finns en stor kunskap om amning idag och du har rätt att få ta del av den kunskap som finns. Utifrån det vill vi stötta dig i att göra ett aktivt val för hur du vill göra med amningen.