FAQ

Vanliga frågor

Varför kan jag inte dela mitt konto?

Det kan finnas tre olika anledningar till varför du ibland inte lyckas dela ditt konto. Den första anledningen är att båda parter måste ha ett konto i appen för att kunna dela det. Om personen du vill dela med inte har ett konto kan det vara en anledning till att det inte fungerar. Skapa i sådana fall ett konto och försök igen. Den andra orsaken kan vara att du redan delar ditt konto med någon annan. Det är endast möjligt att dela sitt konto med en person, så om du redan delar med någon är detta anledningen till varför det inte fungerar. Det tredje skälet, som har varit ett problem för många Android-användare, är att det finns en inställning på telefonen som måste ställas in för att "acceptera delning". För vissa användare kommer felmeddelandet alltså från deras telefon och inte från vår app. "Acceptera delning" kan du ändra bland inställningarna i telefonen. Om inget av det ovan nämnda passar in på dig, eller om det fortfarande inte fungerar efter att ha testat det som står här, vänligen kontakta vår support så hjälper vi dig vidare!

Hur får jag tillgång till Profylaxkursen?

Gå till Play-sektionen i den nedre menyraden och välj "Profylax online". När du klickar på texten om profylaxkurs får du tillgång till Profylax online direkt i appen.

Hur återställer jag mitt lösenord?

Om du bett om att återställa ditt lösenord men inte fått det utlovade mejlet kan det vara bra att ta en titt i skräpkorgen. Får du ändå inget mejl är du varmt välkommen att kontakta oss på info@preglife.com.

Förlorad data - Vad gör jag?

Har du kanske bytt telefon? Det brukar nämligen vara det vanligaste scenariot; att man tror att man har ett konto i sin gamla telefon men när man byter till en ny är appen helt tom. Om du fortfarande har kvar din gamla telefon behöver du skapa ett konto på den under Inställningar > Registrera dig. Då kommer all data att flyttas över på kontot och sparas där, istället för endast lokalt på din telefon. Om det som står ovan inte stämmer överens med ditt fall har du förhoppningsvis tagit en säkerhetskopia på din gamla telefon, till en dator (iTunes om du har en iPhone eller Google Play om du har Android). I sådana fall kan du ladda ned säkerhetskopian och förhoppningsvis följer appen med. Därefter rekommenderar vi dig att skapa ett konto under Inställningar > Skapa konto.

Hur lägger jag till en fleräggsgraviditet?

Då det endast är ca 1,5% av alla födslar i Sverige som är tvillingfödslar har vi tyvärr inte haft möjlighet att lägga resurser på att anpassa appen helt och hållet till fleräggsgraviditeter. Därmed inte sagt att vi inte tycker att det är viktigt. Tills vidare finns en kategori som heter "Tvillingar" där du kan läsa om allt kopplat till en sådan graviditet. Om du inte redan sett den så vill vi tipsa om vår "Tvillingfilm" som tar upp allt som berör tvillinggraviditeter, dvs. själva graviditeten, förlossningen och den första tiden med barnen. Filmen leds av barnmorskan Yvonne Eisenberg som själv är mamma till två tvillingflickor. Gå till startsidan > tryck på Play-kanalen > i menyn väljer du Gravid > Tvillingfilm. Vi har också ett avsnitt av Gravidpodden som ägnas helt åt att vänta tvillingar, det hittar du i Play > Gravidpodden.

Så räknar du gravidveckor

Beroende på var i världen du bor räknas graviditetslängden lite olika. Vissa börjar exempelvis räkna graviditeten från vecka 0+1 och anger 40+0 som BF (beräknad födsel) medan andra anger första dagen av graviditeten som 0+0 och BF 39+6. Vi försöker alltid att anpassa inställningarna så att det ska bli rätt för dig som användare, men ibland förekommer vissa lokala avvikelser för hur man räknar, varvid du själv kan uppdatera graviditetslängden så att det blir rätt för dig. Det gör du under inställningar > Min graviditet > Graviditetslängd.

Dagarna stämmer ej - Vad gör jag?

Om appen räknar fel med en dag beror det förmodligen på vad graviditetslängden är inställd på. I vissa delar av Sverige beräknas graviditeten som 40+0, medan i andra delar av Sverige räknar 39+6 (det vanligaste alternativet). Appens standardinställning är 39+6, men om du bor i ett område som använder 40+0 för att beräkna ditt beräknade förlossningsdatum, kan du justera detta under Inställningar > Min graviditet > Graviditetslängd.

Radera avslutad graviditet

Att göra detta manuellt kan vara lite krångligt, därför finns nedan en guide som förhoppningsvis tar dig igenom de olika stegen så tydligt som möjligt. Om du går in under Inställningar > Min graviditet, kan du då se att den avbrutna graviditeten ligger kvar där som en tidigare graviditet? Om den gör det kan du genom att avsluta din nuvarande graviditet återaktivera den redan avslutade graviditeten för att sedan radera den. Det finns två alternativ när man väljer “Missfall/Avbruten graviditet”: och det är att antingen __avsluta__ den (vilket innebär att informationen ändå kommer finnas kvar) eller att __radera__ den (vilket innebär att all information tillsammans med graviditeten tas bort). Såhär går du tillväga: 1. Gå in under Inställningar > Min graviditet. 2. Avsluta din pågående graviditet (kom ihåg att det är viktigt här att du klickar på "Avsluta graviditet"). 3. Efter att du klickat på Avsluta graviditet på din pågående så kommer din tidigare graviditet att kunna aktiveras. 4. Välj här att aktivera den tidigare graviditeten. 5. När den tidigare graviditeten sedan är aktiverad kan du på nytt välja Missfall / Avbruten graviditet men denna gång klicka på "Radera graviditeten". 6. Nu kommer den tidigare graviditeten att vara raderad. 7. Nu går din pågående graviditet att aktiveras igen och den tidigare kommer att vara raderad.

Nytt BF-datum - Hur ändrar jag?

Har du fått ett nytt beräknat förlossningsdatum kan du ändrat det genom att gå till Inställningar > Min graviditet > Beräknat förlossningsdatum.

Sista mensens första dag - Ändra datum

Vill du ändra ditt datum för sista mensens första dag kan du göra det genom att gå till Inställningar > Min graviditet > Beräknat förlossningsdatum.

Byta språk i appen

Tyvärr kan vi inte erbjuda funktionen att byta språk inom olika länder. Talar du ett annat språk än svenska, men bor i Sverige, är det enda sättet att få innehållet på det språket att byta land i appen. Detta innebär att erbjudanden och information om mödravården och besöken dit är anpassade för just det landet. Så länge man är medveten om det är appen uppbyggd på samma sätt i övrigt, och det som händer med kroppen och barnet är densamma.

Exportera dagbok till PDF - Hur?

För iOS: PDF-knappen hittar du om du går till Dagbok/Bilder i den nedre menyn > Dagbok. Bredvid knappen "Nytt inlägg" hittar du "PDF". För Android: Du hittar PDF-knappen om du klickar på Filter, väljer Dagboksinlägg och sedan klickar på Filter igen för att "visa mindre". PDF-knappen ligger "dold" där under. Sedan den senaste uppdateringen för Android har PDF-knappen varit mer dold. Vi arbetar aktivt för att ändra detta.

Varför anges gravidveckor på olika sätt?

Vilken vecka i graviditeten du befinner dig i kan anges på två olika vis, och beror snarare på var i världen du bor än något annat. Antingen anger man att man är gravid i vecka 7 (6 veckor + 5 dagar), eller så anger man enbart vecka 6 (+ 5 dagar). Oaktat hur graviditetsvecka + dag visas har du kommit lika långt i graviditeten. Den här appen visar båda sätten att räkna och du kan under Inställningar > Land > Veckovisning välja själv hur du vill att din graviditet ska visas.

Graviditetsmånad & Kalendermånad - Skillnad?

I folkmun är det vanligt att beskriva en graviditet i månader. Om du som gravid får frågan om vilken månad du är i är det oftast kalendermånad som efterfrågas. Kalendermånad är ett ungefärligt begrepp som ger en bra indikation på var i graviditeten du befinner dig. Eftersom en kalendermånad kan bestå av 28, 30 eller 31 dagar (skottår ej inräknat) kan olika instanser räkna lite olika. I den här appen har vi generaliserat lite och utgår från att en kalendermånad består av 30 dagar. Den första kalendermånaden påbörjas när du blir gravid, vilket du blir först i vecka 2+0. En graviditet består av ungefär 9 kalendermånader. En graviditetsmånad är ett mer exakt begrepp och används ofta inom vården. En graviditetsmånad består alltid av 28 dagar och påbörjas i vecka 0+0. En graviditet består således av ungefär nio kalendermånader men alltid av 10 graviditetsmånader.

Hur är trimestrarna indelade?

En graviditet delas in i trimestrar. Lokala avvikelser för hur man räknar de olika trimester-veckorna förekommer. Vi räknar att första trimestern sträcker sig från vecka 1 (0+0) till slutet av vecka 14 (13+6), att andra trimestern börjar i vecka 15 (14+0) och varar till slutet av vecka 28 (27+6) odh att den tredje trimestern sträcker sig från början av vecka 29 (28+0) till barnets födelse. Vi baserar appens trimester-indelning på den svenska käll-litteraturen ”Obstetrik”, utgiven av Studentlitteratur. Det är bland annat den boken som används i den svenska barnmorskeutbildningen.

Hur aktiverar jag barndelen?

Barndelen aktiveras automatiskt när du summerar en graviditet, då ett barn skapas i samband med detta. Du kan även aktivera barndelen genom att lägga till ett barn under Inställningar > Lägg till barn.

Hur ändrar jag barnets namn?

Du kan ändra namn på barnet i appen om du går till Inställningar > Min familj. Klicka sedan på barnet > Namn.

Hur raderar jag ett barn i appen?

Vill du ta bort ett barn från appen går du till Inställningar > Min familj. Klicka sedan på det barn du vill radera. Har du iOS syns en papperskorgsikon i övre högra hörnet. Har du en Android visas samma knapp längst ned.

Ta bort registrerade värkar från värktimern

Vill du tar bort registrerade värkar från värktimern, är allt du behöver göra att place fingreat på den värk du vill ta bort och svepa åt vänster. Alternativet “Radera” kommer att dyka upp, och då klickar du på det.

Längd och viktangivelser för barnet

I början av graviditeten mäter man barnets längd från huvud till stjärt, det kallas för CRL och står för ”Crown Rump Length”. Därefter övergår man till att mäta barnets huvudomfång, BPD (biparietaldiameter) och FL (lårbenets längd) för att på så sätt följa barnets tillväxt och uppskatta barnets totala längd. Först i vecka 24+0 börjar ultraljudskliniker och barnmorskor att intressera sig för samt mäta barnets vikt. De vikt- och längdvärden som vi anger är uppskattningar baserade på normal tillväxt. Fram till vecka 20+0 säger man att alla barn utvecklas ungefär lika vikt- och längdmässigt. Efter vecka 20+0 börjar våra genetiska förutsättningar att spela in, en del barn blir långa, en del korta, en del smala och en del knubbiga.

Ändra enhet för längd & vikt i viktkurvan

Vill du ändra enheter för vikt- och längdkurvan kan du göra det under Inställningar > Land > Enheter längd/vikt.

Vem har skrivit Preglifes artiklar/texter?

Vi samarbetar med ett internationellt nätverk av barnmorskor på alla marknader, under ledning av Åsa Holstein (leg. barnmorska), samt läkare och övriga experter inom relevanta områden, som skriver och faktagranskar alla våra medicinska texter.

Återaktivera en summerad/avslutad graviditet

Du kan återaktivera en summerad/avslutad graviditet genom att göra enligt följande: Inställningar > Min graviditet > Aktiv graviditet. Du raderar barnet som skapats enligt samma princip: Inställningar > Min familj > Välj barnet som ska raderas och radera det.

Hur ändrar jag datum på min viktinmatning?

Den första vikten du registrerar är kopplad till startdatumet på din graviditet, därför kan man inte ändra datum på den första vikten som registreras. Om du inte minns vikten för det datumet kan du alltid lägga till samma vikt två gånger, för att sedan fortsätta registrera din vikt genom graviditeten.

Hur ser jag specifika datum i gravidveckorna?

Vårt kalenderverktyg kan hjälpa till med att planera och hålla koll på graviditetsförloppet genom att visa den graviditetsvecka du kommer att befinna dig i på ett specifikt datum. Allt du behöver göra är att klicka på det datum som du önskar se information för.

Låsta Mumfulness-videor, trots prenumeration

Om du registrerat ett konto hos Mumfulness men fortfarande ser en betalvägg vid dess innehåll, välj "Återställ köp" unser de olika betalningsalternativen. Detta kommer att uppdatera de köp som gjorts i din app (utan att genomföra några nya, förrän du själv väljer det förstås) och låsa upp alla videos.

Hur lägger jag till en tvåsiffrig längd på barnet?

Den vänstra kolumnen anger centimeter och den högra millimeter, så fortsätt att scrolla i det vänstra sifferfältet till dess du får fram rätt längd.

Råkade återställa köp - Vad händer nu?

Om du klickat på "Återställ köp" innebär det att de eventuella köp du gjort inuti appen tillgängliggörs vid exempelvis byte av telefon. Inget nytt köp genomförs.

Sluta dela konto

För att sluta dela kontot med någon, gå till "Inställningar", klicka på "Dela konto" och välj "Koppla från och bekräfta".

Hur raderar jag mitt konto?

Har du ett konto skapat i appen och vill radera det går du till Inställningar > Min profil > Radera konto. Du kommer då att få en länk skickad till din mejl för att kunna radera kontot (ibland hamnar detta mejl i skräpkorgen, så ta en titt där om du inte ser något i den prioriterade inkorgen). Har du inte ett konto skapat i appen behöver du endast radera appen, då allt innehåll endast ligger sparat lokalt på telefon. Raderar du appen, raderas alltså även allt innehåll. Notera att all information kommer att gå förlorad om du raderar ditt konto. Den går inte att återskapa.

Om appen

Vad är Preglife? Preglife är en komplett graviditetsapp för blivande och nyblivna föräldrar. Appen riktar sig till dig som vill ha pålitlig information för att känna ökad trygghet under hela graviditeten och den första tiden med ett nyfött barn. Preglife är framtagen på initiativ av Tobias Meschke, i samråd med bland annat Mama Mia, Skandinaviens största privata aktör inom barnavård. Vad gör Preglife? Appen ger dig som väntar barn, eller är blivande medförälder, möjlighet att på ett enkelt och engagerande sätt följa graviditeten och barnets utveckling vecka för vecka, etablera tidig anknytning samt vara utrustade för alla eventuella utmaningar på vägen – från födsel till de första födelsedagarna. Detta genom informativa artiklar, illustrerade videoklipp, podcastavsnitt, förberedande övningar och mycket mer. Vi på Preglife är passionerade i att dela med oss av vår gedigna erfarenhet och kunskap baserad på den senaste forskningen. Vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för alla familjekonstellationer. Våra ledord är: inkluderande, pålitliga, tillgängliga och vetenskapliga. Vilka arbetar Preglife med? Preglife samarbetar med ett internationellt nätverk av barnmorskor på alla marknader, under ledning av Åsa Holstein (leg. barnmorska), samt läkare och övriga experter inom relevanta områden. Därmed är allt innehåll i appen noga faktagranskat. Som ett naturligt nästa steg i att vara forskningsbaserade och medicinskt förankrade lanserade Preglife år 2023 sin egna Medical Board, bestående av: Åsa Holstein, Leg. Barnmorska Anja Lundström, Leg Barnmorska Maja Åström, Fystioterapeut och Medicinsk yogaterapeut Elisabeth Hjärtmyr, Leg. Barnmorska och amningsspecialist Charlotta Ersmark, Obstetriker och Gynekolog Erik Borgström, Leg. Barnläkare och Senior konsult inom neonatologi

Referenslitteratur

GRAVIDKALENDERN: Standardkurva för intrauterin tillväxt. Marsal et al, 1993 Mammapraktikan. Söderberg, L. B. Wahlströms 1999. Lärobok för barnmorskor. Faxelid, E., m.fl. Studentlitteratur 2001. Myles Textbook for Midwives. Fraser, D. och Cooper, M. Churchill Livingstone 2003. Obstetrik. Hagberg, H., m.fl. Studentlitteratur 2008. Neonatalogi. Lagercrantz, H., m.fl. Studentlitteratur 2008. Langman´s Medical Embryology. Lippinicott, Williams and Wilkins 2012. KOSTRÅD: Livsmedelsverket. http://www.livsmedelverket.se (Hämtad 2014-05-16) EFTERVÅRD: Välkommen till eftervården. Samordnande barnmorskor Elisabeth Bergman, Kerstin Lindahl & Susann Westin Sjöberg. Danderyds Sjukhus, Kvinnokliniken Eftervården 2013. SÖMNSKOLAN - SOV SÄKERT: Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19486/2014-8-2.pdf (Hämtad 2016-10-13) BABY: Stora boken om barn, Att vänta & föda - barnets första sex år, Lena Lidbeck, Kristina Hofsten & Mia Coull, Nordstedts 2016, 8:e reviderade upplagan, 1:a upplagan (1995). Små barn kan! Om barns utveckling & lärande 0-5 år, Jorunn Hanssson, Ica bokförlag 2009.