Barn 1-2 år

När ditt barn fyllt 1 år kan det i stort sett äta samma mat som resten av familjen. Nu inleds en tid då de matvanor som följer med till långt senare i livet grundläggs. De råd du hittar här kan hjälpa dig och ditt barn att skapa goda vanor kring mat.