Under födseln

Ingen födsel är den andra lik, men det finns olika faser som alla födslar innehåller. Här har vi samlat information som kan ge en god grund för att förstå vad som händer när du föder. Detta är en del av Gudrun Abascals guide om att föda.