Preg-Life-14-edit2

Barnets första timmar

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Efter många veckors längtan och väntan så är man nu en hel familj. Nu är det dags att lugnet infinner sig på rummet. Nu är det hud mot hud som gäller och skapa en optimal situation för anknytningen mellan föräldrar och barn. Eftersom barnet känner igen sina föräldrars röster så ska personalen dra sig tillbaka om allt är normalt. Det är ju föräldrarnas röst barnet vill höra och inte personalens (detta kan ibland brytas då personalen är glada och gärna vill gratulera).

Nu är det dags för nästa fas i både barnets och mammans liv. Med hjälp av sina instinkter tar sig nu barnet till sin första måltid i livet. Resan är för vissa barn enkel och för andra både krånglig och krävande. Ha tålamod och låt det få ta den tid som just ditt barn behöver. Alla barn är både unika och olika när de föds och behöver bli respekterade för detta och inte följa någon mall.

Barnets olika stadier, de nio stegen till bröstet

  • Födelseskrikstadiet: Inom cirka 30 sekunder har de flesta barn tagit sitt första andetag och fyllt rummet med sitt skrik
  • Relaxationstadiet: Nu har barnet slutat skrika och vilar för att samla på sig kraft för att orka vidare i livet. Oftast har barnet inte försökt titta utan ligger med slutna ögon
  • Uppvakningsstadiet: Nu börjar barnet göra små rörelser med kroppen framför allt armar och ben, skjuter också huvudet lite fram och tillbaka
  • Aktivitetstadiet: Nu tilltar kroppsrörelserna, försöken att lyfta huvudet tilltar och nu öppnas också ögonen. Det är ju dags att se var brösten finns för det för ju dit barnet vill.
  • Krypstadiet: Genom att skjuta ifrån med sina fötter kan självt barnet ta sig till bröstet. Oftast har kvinnan själv hjälp barnet en bit på vägen att hitta rätt
  • Vilstadiet: En paus i arbetet för att ta sig till bröstvårtan infinner sig nu. Detta för att samla kraft för att ta sig fram sista biten till målet för resan
  • Slick- och tillvänjningsstadiet: Nu tar barnet sikte på vårtgården och bröstvårtan. Målet är nära och lockande, för där finns ju maten och överlevnaden. Det är dags att slicka på bröstvårtan så att den formar sig för livets första måltid. Ibland kommer en hand i vägen och då är det lätt att ett finger hamnar i munnen. Det är ju barnet van vid från sin tid i livmodern
  • Sugningsstadiet: Nu äntligen är målet nära. Barnet öppnar munnen stort och tar tag i bröstvårtan och börjar suga
  • Sömnstadiet: Efter att barnet har sugit klart på bröstet infinner sig en längre sömnperiod. Inte ovanligt att det kan ta upp till 24 timmar innan det är dags för nästa måltid.

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.