Den stora amningsguiden

Det finns en stor kunskap om amning idag och du har rätt att få ta del av den kunskap som finns. Utifrån det vill vi stötta dig i att göra ett aktivt val för hur du vill göra med amningen.