När amningen fungerar

Här går vi bland annat igenom amingsställningar, hur viktigt samspelet med barnet är och vad man kan tänka på om det finns syskon i familjen. Allt för att få en fungerande amning.