AdobeStock 686162269-edit

Undersökningar under födseln

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

När du kommer till förlossningskliniken kommer de första undersökningarna till viss del att likna de undersökningar som tidigare gjorts på barnmorskemottagningen. Din mödravårdsjournal hämtas elektroniskt, så att den barnmorska som tar emot dig får all den information hon behöver gällande vad som hänt under din graviditet. Oftast börjar barnmorskan med att göra en avstämning kring hur du mår och känner dig just nu samt hur du har haft det sedan förlossningen startade. Om det är något speciellt du tycker att hon behöver känna till är det bra om du säger det nu.

Därefter kontrolleras:

 • Blodtryck
 • Temp
 • Ev urinprov
 • CTG (kontroll av barnets hjärtljud)
 • Om vattnet gått
 • Blödning eller slemtillblandad flytning

Sedan känner barnmorskan på din mage hur barnet ligger, en så kallad yttre palpation, och om barnets huvud har fixerat sig. Barnmorskan känner också på livmodern under en värk för att få en uppfattning om hur lång värken är, vilken styrka den har och med vilken intervall värkarna kommer.

Kontroll av fosterläget

Vad som sker därefter är att barnmorskan gör en yttre undersökning med hjälp av sina händer, en så kallad yttre palpation. Hon undersöker hur barnet ligger inne i livmodern, om barnets huvud eller stjärt ligger nedåt och hur det ställt in sig i bäckeningången. Om det är rörligt, ruckbart eller fixerat, vilket du säkert fått veta av din barnmorska som skött dig under graviditeten. Nu känner hon också om barnets huvud gjort sin första rotation, vilket innebär att barnet har böjt sin haka mot sitt bröst. Barnmorskan vill också veta på vilken sida som barnets smådelar, det vill säga händer och fötter, ligger. Om smådelarna ligger mot kvinnans högra sida är barnet högervänt och om smådelarna ligger åt vänster är barnet vänstervänt.

Barnet gör ytterligare tre rotationer innan det föds:

 • Andra rotationen sker när barnet roterar genom förlossningskanalen. Från att barnets ansikte tittat åt sidan roterar det ett kvarts varv ned mot kvinnans ryggsida, vilket sker under själva öppningsskedet.
 • Tredje rotationen sker i samband med att kvinnan krystar och barnets nacke roterar då mot kvinnans blygdben.
 • Den fjärde rotationen sker när barnets huvud är framfött och barnets axlar ska födas fram.

Vaginalundersökning

Därefter är det vanligt att barnmorskan gör en inre undersökning, eller en så kallad vaginalundersökning (VU). Barnmorskan känner med två fingrar i slidan var i förlossningsarbetet du befinner dig. Vid undersökningen görs en bedömning av hur lång din livmoderhals är, om den är bibehållen eller tunnats ut, om modermunnen är riktad framåt eller bakåt, om den är mjuk eller hård och hur mycket den har öppnat sig. Barnmorskan kontrollerar även var i förlossningskanalen barnets huvud befinner sig, i bäckeningången, vid spinaetaggarna eller mot bäckenbotten, hur barnets huvud har roterat och om fostervattnet har gått eller inte.

Om allt är normalt vid ankomsten är det inte nödvändigt att omedelbart göra undersökningen. En vagilaundersökning ska alltid göras med ditt samtycke.

Prata med barnmorskan om hur du känner

Ofta behöver barnmorskan göra mer fler än en vaginalundersökning under hela födelseförloppet för att bedöma hur födseln går framåt. Om du tycker att det är obehagligt att bli undersökt är det viktigt att du talar om det för barnmorskan. Du kan själv styra i vilken takt det ska gå eller om du vill att barnmorskan ska avbryta. Att bli undersökt under en värk är för många kvinnor förenat med stort obehag och det är en undersökning där man kan känna sig utelämnad och blottad. Fundera över vilken ställning du själv tror skulle vara bäst och känna dig mest avslappnad i. Ju mer avslappnad och avspänd du är, desto mindre obehaglig är undersökning.

Källor:

 • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.
 • 1177.se