Preg-Life-13

Aktiva fasen

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Nu kommer värkarna tätare, de är mer intensiva och varar längre. Smärtan förskjuts från ryggen ned mot nedre delen av livmodern och det är inte ovanligt med 3-4 värkar på en 10 minuters period. Det kan hända att du blöder sparsamt i det här skedet av födandet, så kallad teckningsblödning, vilket betyder att modermunnen vidgar sig.

Under den aktiva fasen ska modermunnen öppna sig från 5 cm till 10 cm, för att sedan bli fullvidgad. Samtidigt som detta händer tränger/roterar barnets huvud ner från bäckeningången, förbi spinaetaggarna och ner mot bäckenbotten. Nu tilltar värkarna hela tiden i styrka, blir mer intensiva, smärtsamma och varar längre. Under öppningsskedet är det inte ovanligt att fosterhinnan brister och vatten går. Den period som kvinnor oftast upplever mest arbetsam är slutet av öppningsskedet och början av utdrivningsskedet, det så kallade övergångsskedet eller platåfasen. Den aktiva fasen är individuell och tar olika lång tid.

Nu är många kvinnor hjälpta av att lägga upp delmål som att byta förlossningsställning efter 5-10 värkar alternativt 30 minuter. Om man vill påskynda förloppet är det en upprätt förlossningsställning som gäller. Det finns flera varianter: knästående, sittande på förlossningspall, använda gåstolen, sitta på pilatesboll eller hänga på sin partner.

När smärtan tilltar kan du behöva hjälp med att hantera smärtan. Barnmorskan stöttar dig och ger olika förslag allt från alternativa smärtlindringsmetoder till metoder som är baserade på läkemedel som exempelvis ryggbedövning. En trygg kommunikation mellan barnmorskan och dig är grunden till att valet av smärtlindringsmetod ska bli den bästa. Det är du som säger till när du vill ha hjälp och sedan tar vi ett gemensamt beslut om vilken metod som passar bäst just då.

Allt eftersom smärtan ökar kan det vara många känslor som dyker upp och du kan bli otålig och får svårt att fokusera på här och nu. Det är inte ovanligt att du nu snabbt kan pendla mellan ett tillstånd i att ”visst det går bra - jag ska föda mitt barn” till ”det här kommer aldrig att gå”. Stödet från omgivningen är helt ovärderligt. Det är också bra att fylla på energiförrådet med vätska och lättflytande föda. Söt saft växlat med exempelvis samarin (som innehåller salter) är en bra kombination.

En tom urinblåsa är A och O under förlossningsarbetet för att barnets huvud ska kunna tränga ner i förlossningskanalen. Tänk vätska in och vätska ut. Vill du ha en tumregel så kan det vara bra att tömma blåsan med ungefär 2 timmars mellanrum.

Stödet från din partner är otroligt värdefullt. Om du kommer till förlossningen ensam för att föda så har du barnmorskan som ger dig det stöd du behöver. Att få uppmuntrande ord, hjälp att ändra ställning, duscha, ta ett bad och få massage är några saker som en partner kan hjälpa till med. Partnern har även många gånger en viktig roll i att företräda dig med vad som är betydelsefullt när du föder. Din partner känner dig bättre än vad personalen gör. Samtidigt är personalen och barnmorskan ett stöd till partnern, vi är trots allt ett team som ska göra det här tillsammans.

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.