mats-900x600-grey

"Amning angår alla föräldrar"

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Kvinnor och män har i stort sett samma biologiska förutsättningar för att ta hand om små barn. Det enda undantaget är att kvinnor kan amma. Därmed inte sagt att amning inte angår män eller den ammande kvinnans partner.

Den ickeammande förälderns roll, oavsett kön, beträffande amning kan kopplas till dennes stöd till mamman i största allmänhet, parrelationen och allt annat som skapar familjeklimatet.

Studier har till exempel visat att pappa/medförälderns närvaro under de första timmarna på BB ger ett stöd som bland annat hjälper mamman att få igång amningen. Pappa/partners attityd och kunskap till amning är en av de viktigaste faktorerna för hur mamman själv ser på saken. Ju positivare hen är till amning desto längre ammar kvinnan, det har forskning visat.

För parrelationen kan det också vara fördelaktigt om pappa/partner vet att amning frisätter hormoner som kan bidra till att kvinnans sexuella lust låter vänta på sig. Generellt så är det enklare för kvinnan att känna självförtroende och flyt i amningen om det känns bra i hemmiljön och relationen till sin partner.

Den första tiden med en bebis kan vara intensiv och omtumlande period för er nya familj. Mamman behöver känna trygghet tillsammans med babyn och matningen. Pappa/partner är oftast den som står för tryggheten allra bäst utan att för den skulle känna sig utanför. Ett barn behöver så mycket t ex. umgås med någon, tas upp, matas, hållas, smekas, möta någons blick, bytas på, tröstas, gungas, vaggas, pratas med mm. Du kan bli minst lika självklar som mamman i det.

För ett barn är det omvårdnaden, inte könet, som är viktigt för att knyta an.

Råd till den ickeammande föräldern:

  • Var aktiv. Hitta uppgifter som passar dig.
  • Njut av barnet och känn dig delaktig.
  • Byt blöjor och sköt badning.
  • Uppmana din partner att passa på att vila t.ex. när babyn sover
  • Ta hand om så mycket hushållsarbete som möjligt.
  • Gå en kurs i babymassage.

Pappa/medförälderns roll underlättas om hen från omvärlden uppfattar signaler om att en är viktig. Första tiden kanske inte är så glamourös. En del kan känna sig utestängda från mammans och barnets tvåsamhet. Därför är det viktigt att mamman visar tillit till sin partner, bjuder in till ett gemensamt omsorgstagande och låter pappan/medföräldern få sin egen tid med barnet.

På så sätt utvecklas en möjlighet till avlastning som ger mamman tillfälle till vila och återhämtning. Att skaffa sig egna uppgifter kring barnet som bygger på dina egna egenskaper är viktigt men kommer inte av sig självt. Ju tidigare man känner sig delaktig och betydelsefull desto bättre.