AdobeStock 454113192

Astma

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Astma är en inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftrören blir svullna och lättare drar ihop sig. Astma kan triggas av många olika faktorer och varierar över tid. Det gör också att man måste variera sin behandling baserat på hur man mår. Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige och ca 10% av Sveriges befolkning har astma. Av alla med astma så uppskattas hela hälften ha en okontrollerad astma, det vill säga mycket symtomatiska besvär och en försämrad lungfunktion.

Vanliga symptom vid astma

  • Andnöd, det blir tungt att andas
  • Andning med pipande och väsande ljud
  • Vid förkylning är det vanligt med långvarig hosta
  • Hosta som ofta är långvarig och kommer på natten
  • Andnöd och hosta vid fysisk ansträngning

Vanligast är det att astma börjar när man är barn, men astma kan uppkomma när som helst under livet. Om astma känns av mer i vuxen ålder kan det vara så att personen ändå har haft lindriga besvär som ung och men inte visste att det var astma. Astma kan också förvärras av anledningar som rökning och övervikt.

Vem får astma?

En kombination av livsstil, miljö och arv, där arv är den största riskfaktorn, är det som avgör vem som får astma. Det finns ungefär 30 olika triggers som kan orsaka att besvären för astma uppstår. Bland annat kvalster, pälsdjur, kall luft, pollen, föroreningar m.m. Detta är på grund av att luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen.

Vad händer vid ett astmaanfall?

När man får ett astmaanfall så drar luftrörsmuskulaturen ihop sig samtidigt som slemhinnan svullnar. Ett slem bildas då i luftvägarna i samband med att slemhinnorna sväller och flimmerhårens aktivitet minskar som då gör det svårt att andas. Då kan ofta de första symptomen vara hosta och ökad slemavsöndring.

Hur vet jag om jag har astma?

De vanligaste symptomen för astma är pip och trånghetskänsla i bröstet, hosta med slem och andnöd. Du kan även få en långvarig hosta varje gång du blir förkyld. Symptomen kan uppträda anfallsvis. Känner du dig osäker om du eller någon i din närhet har astma är det alltid bra att göra en astmautredning hos din vårdgivare för att få den bästa behandlingen för dig.

Ska personer med astma undvika att röra på sig?

Att vara aktiv och röra på sig är bra både psykiskt och fysiskt även för dig med astma. Som astmatiker kan det vara jobbigt med fysisk ansträngning. Det är viktigt att värma upp ordentligt innan träning, speciellt vid tillfällen där luften är kall och torr. Men med en bra behandling så kan astmatikers träna utan att ha symptom!

Hur behandlar man astma?

Astma behandlas vanligen med anti-inflammatoriska läkemedel för att hämma den underliggande sjukdomen i luftrören. Vissa av inhalatorerna innehåller även luftrörsvidgande mediciner som vidgar luftrören vilket gör det enklare att andas.

Kan man bli frisk från astma?

Du kan bli helt symptomfri från astma. Astma kan tyvärr inte botas och är som en kronisk sjukdom, men om astman startar i barndomen är chansen relativt god att symptomen blir mildare med åren.

Källa:

  • Astma- & allergiförbundet
  • BAMSE
  • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
  • janusinfo.se
  • 1177.se