wes-hicks-Xg LGdZVPe0-unsplash

Åttonde veckan efter födseln

Karin Norrbrink

ByKarin Norrbrink

Barnmorska

Efter cirka 8 veckor ska du ha varit på din barnmorskemottagning för en efterkontroll. I efterkontrollen ingår att din barnmorska gör en gynekologisk undersökning för att se hur bristningen har läkt, men också för att bedöma knipförmågan. Om allt såg bra ut kan du öka din aktivitetsnivå successivt. Tänk på att träna inifrån och ut och börja med knipövningar och bäckenbottenträning.

Fundera över om du har några besvär och tveka inte att söka vård. Det kan vara normalt att fortfarande känna sig öm eller ha en viss tyngdkänsla, men det bör följas upp. Efter en graviditet, och speciellt om du ammar, har du låga nivåer av östrogen. Detta påverkar slemhinnor och medför att det kan kännas irriterat, ömt och torrt vaginalt. Det är helt normalt och kommer att gå över med tiden, men till dess att det går över av sig själv kan du använda lokalt verkande östrogen som finns på apoteket. Dessa kan lindra besvären, och ibland bota dem helt.

Vid en efterkontroll kontrolleras även blodtryck, blodvärde och vikt. Det är också ett tillfälle där ni tillsammans går igenom födseln, din upplevelse av den samt hur du mår i din nya roll som förälder. Ni kommer även att ta upp frågan om samliv och relation. Hur har din eventuella relation påverkats? Det är viktigt att våga prata om detta. Inte sällan har två partners olika förväntningar och upplevelser av relationen efter en graviditet.

Om du har fött med kejsarfödsel kan din barnmorska även hjälpa dig med att titta på ärret och göra en bedömning att det läker som det ska.

Vissa dagar eller stunder kommer att kännas lätta och vissa kommer att kännas tyngre. Det kan hjälpa att försöka låta de tyngre dagarna eller stunderna bara passera och känna sig trygg i att det kommer bättre dagar. Ta en promenad, prata med en närstående, bryt det mönster som du tycker är tufft att hantera just nu. Boka om eller boka av planer, det kommer fler tillfällen.

Källa: - Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. - Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur. - Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier. - Savage S. J. (2020). A Fourth Trimetser Action Plan for Wellness. The Journal of Perinatal Education. Apr 1;29(2):103-112. DOI: 10.1891/J-PE-D-18-00034