Article 2

Bakåtvänd stol säkrast

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Visste du att en bakåtvänd bilbarnstol är upp till fem gånger säkrare än framåtvänt? Det är utav denna anledning som alla barn rekommenderas att åka i en bakåtvänd bilbarnstol så lång tid det går. Idag finns det inte tillräckligt med lagar som reglerar detta, men det är rekommenderat att ditt barn ska åka bakåtvänt upp till minst 4 års ålder och gärna längre för ditt barns säkerhet. Givet respektive bilbarnstols rekommenderade längd- och viktintervall, så kan bakåtvända bilbarnstolar användas ända upp till barnet är 6-7 år.

Varför är det så pass mycket säkrare?

Den stora anledningen till att en bakåtvänd bilbarnstol är säkrare beror på den support den ger barnets huvud och nacke vid en krock. Ett barns huvud är i relation till resten av kroppen stort och tungt och utgör hela 25 % av barnets totala kroppsvikt. För att ge lite perspektiv på detta så kan vi jämföra med en vuxen människa där huvudet endast utgör 6 % av den totala kroppsvikten.

När man ställer ett barn bredvid en vuxen, kan man enkelt se hur mycket större barnets huvud är i förhållande till dess kropp jämfört med den vuxnas huvud och kropp. Då ett barns huvud väger så mycket tyngre behöver det även mycket mer stöd. Samtidigt är barnets nacke extra sårbar eftersom den inte är helt utvecklad än. Den känsliga nacken, i kombination med huvudets vikt, gör det ännu viktigare att skydda och ge barnets nacke stöd så länge som möjligt.

Children's head scale

Krocktester - bakåtvänt vs framåtvänt

Vid frontala krocktester har det visat att krafterna som påverkar nacken är upp till 5 gånger större när barnet sitter framåtvänt jämfört med en bakåtvänd bilbarnstol. Under en frontalkrock i en framåtvänd stol flyger barnets kropp ut ur bilbarnstolen och det är endast bältet som håller överkroppen på plats samtidigt som huvudet fortsätter framåt. Detta resulterar i att krockkrafterna överförs till barnets nacke, vilket skapar en enorm spänning i nacken. Grafen nedan illustrerar den enorma skillnaden i nackkrafter som barnet utsätts för vid en frontalkrock i en bakåtvänd bilbarnstol (grön linje) och vid en krock framåtvänt (röd linje).

Graph of neck forces

En bakåtvänd bilbarnstols största fördel är att den ger stöd till barnets rygg, nacke och huvud. Detta gör att krockkrafterna fördelas över ett större område och därmed minskar kraften som den känsliga nacken utsätts för. Därför ger en bakåtvänd bilbarnstol ett bättre skydd för ditt barn och minskar risken för skador vid en krock.

Läs mer om valet av bilbarnstol och hur bilen påverkar installationsmöjligheterna i vår bilbarnstolsguide som du hittar i Artiklar och Verktyg.