pexels-nappy-3584088

Femte veckan efter födseln

Karin Norrbrink

ByKarin Norrbrink

Barnmorska

Läkningen fortsätter och avslaget har antagligen minskat i mängd. Har du fortfarande ont eller behöver smärtstillande kan det vara värt att ta upp det med din barnmorska. Du ska inte ha ont i onödan. Det kan också vara så att det nu är en tid där det börjar kännas lite lättare, att de smärtor eller begränsningar du upplevt innan kanske har lättat.

Ett föräldraskap ser olika ut i alla familjer och det finns inga regler som fungerar för alla. Ingen vet innan barnet är fött hur det kommer att bli eller hur man kommer att hantera den nya situationen ni kommer att befinna er i. Du behöver inte veta innan, du kommer att komma in i det och du kommer att klara av det. Du kommer också att möta många personer som vill berätta för dig hur du ska göra. Ta emot råd, men följ bara de som passar just din situation och de råd du känner är rätt för er. Våga lita på din instinkt, du är den bästa mamman till ditt barn. Men om oron ändå skulle ta över kan du behöva stöd.

För dig som fött vaginalt

Om du drabbats av en större bristning, det som kallas grad 3–4 eller en komplicerad grad 2 bristning, är det viktigt att du får en noggrann uppföljning.

Det kan innebära allt från regelbundna kontroller, träningsprogram, eller i sällsynta fall operation. Det här kan ske på den kliniken du födde barn på eller på en särskild mottagning som kallas bäckenbottencentrum. Du har rätt till detta, prata med din barnmorska på den mottagning du gick på under graviditeten för att höra vilka rutiner som gäller där du bor.

För dig som fött med kejsarfödsel

Läkning efter en kejsarfödsel kan ta tid och i början är det inte ovanligt att man upplever diffusa, avtrubbade känslor kring ärret. Nästan som om det vore bedövat. Det här beror på att nerver kapats vid operationen vilket medför att känseln är nedsatt till en början.

Nerverna som kapats växer ut med tiden och till slut kommer det att kännas som vanligt igen. Vissa upplever till och med smärta kring området runt ärret på grund av detta. Nerverna är till en början nya och kan därför ibland signalera ”fel”, som att lätt beröring kan upplevas som smärtsam. Det här är helt normalt och tar olika lång tid att läka. Du kan hjälpa den här processen genom massage eller försiktig beröring för att ”vänja” huden och nerverna.

Det tar olika lång tid för nerver att läka men inom ett år efter operationen bör du ha samma känsla som innan.

Källa:

  • Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.
  • Savage S. J. (2020). A Fourth Trimetser Action Plan for Wellness. The Journal of Perinatal Education. Apr 1;29(2):103-112. DOI: 10.1891/J-PE-D-18-00034