Preg-Life-16

Hud-mot-hud

Elisabeth Hjärtmyr

ByElisabeth Hjärtmyr

Barnmorska och amningsspecialist

Hud-mot-hudkontakt innebär att barnet ligger som en liten groda i bara blöjan på din mage med fria luftvägar (med näsan fri). Barnet känner värmen från din kropp, hör dina hjärtslag (som det gjort under hela graviditeten) och känner din doft. Att ligga så obrutet direkt efter födseln eller så snart det är möjligt till barnet suger eller somnar, är positivt för amningen. Att ha barnet hud mot hud främjar även samspelet mellan mor och barn och pappa/icke födande förälder och barn, enligt flera studier.

Hud mot hud direkt efter födseln

Att ha barnet oavbrutet hud-mot-hud efter födseln till det har sugit på bröstet eller somnat rekommenderas idag. Skulle det vara så att ni skiljs åt, att man separerar mor och barn av medicinsk anledning, kan barnet om möjligt ligga hud mot hud hos pappa/icke födande förälder. Om du inte kan ha barnet hos dig den första tiden, ha barnet hud mot hud så snart det är möjligt.

Därför är hud-mot-hud bra för barnet

Genom att ha sitt barn hud mot hud påbörjas en god cirkel. Barnet håller sig varmt, det skriker mindre och tar därmed mindre av sina blodsockerreserver och man har sett i studier att barnet suger snabbare på bröstet, tillmatas mindre (med modersmjölksersättning), helammas mer och längre samt att mamman får färre bröstkomplikationer. Studier visar också att anknytningen främjas av att ligga hud mot hud.

Säker hud mot hud

Säker hud mot hud innebär att barnet har fria luftvägar/näsan fri och att du är vaken och hela tiden har uppsikt över barnet. Om du sover måste någon annan vuxen uppmärksamma att barnet har fria luftvägar när ni ligger hud mot hud.

Sammanfattningsvis kan man säga att genom att ha sitt barn hud mot hud – både den allra första tiden och senare – främjar både amningen och samspelet mellan dig och ditt barn. Samma sak gäller såklart även anknytningen till pappan/medföräldern om barnet ligger hos hen direkt efter födseln.