Preg-Life-8

Bra att veta om amning

Elisabeth Hjärtmyr

ByElisabeth Hjärtmyr

Barnmorska och amningsspecialist

Mammor har ammat i årtusenden och över hela världen. Det finns en stor kunskap om amning idag, både genom vetenskapliga studier och genom beprövad erfarenhet. Att amma eller inte har dock blivit något av en kontroversiell och känslig fråga i dagens samhälle, med de sociala medier som finns.

Vi har skapat Amningsguiden här i appen så att du kan ta del av den kunskap som finns om amning idag och utifrån det göra ett aktivt val för dig och ditt barn. Det är också viktigt att känna till att du i Sverige har rätt att få individuellt amningsstöd, på BB de 7 första dagarna efter födseln, därefter av sjuksköterska på BVC. På flera håll i landet kan du även få hjälp via en amningsmottagning om du behöver mer stöd.

Du kan välja att helamma, delamma eller att inte amma alls (ge ditt barn modersmjölksersättning).

Försök att landa i ditt och eventuell partners beslut, är ni två så prata ihop er hemma om hur ni vill ha det och stötta varandra om personer i er närmaste eller yttre omgivning ifrågasätter ert val (det har de inte rätt att göra!). Är du ensamstående så kan det vara fint att diskutera beslutet med någon du litar på.

Det är bra om du under graviditeten tänker igenom hur du vill göra när barnet är här. Om du bestämt dig för att amma är det värdefullt att börja förbereda dig inför kommande amning redan under graviditeten. Det är dock inte alltid helt lätt att ta det här beslutet, då kan du vänta till barnet kommer.

Bra information att känna till om amning

Om du vet att du vill amma, eller ännu inte bestämt dig, finns här nedan viktig- och bra information att känna till för en fungerande amning:

 • Barnet klarar sig enbart på bröstmjölk och D-vitamindroppar (och eventuella mediciner) de första 6 månaderna.
 • Det är inte alltid så lätt att amma och det underlättar om du förberett dig mentalt och känner till hur din kropp och hur ett nyfött barn beter sig direkt efter födseln och de första dagarna. Amningen de första dagarna har stor betydelse för hur amningen kommer fungera senare, därför är de här förberedelserna viktiga.
 • Att ha sitt barn "hud mot hud" med fria luftvägar, direkt efter födseln och fram till barnet hittar bröstet och börja suga eller somnar, främjar både anknytningen och den framtida amningen.
 • Att handmjölka/bröstmjölksstimulera om barnet inte suger (barnet kan vara trött och lite medtagen efter förlossningen, må illa, ha ont i huvudet efter en sugklocka med mera) är en överlägsen metod för att ändå få igång mjölkproduktionen. Studier visar att om du handmjölkar redan under de första timmarna efter barnets födsel ger det större mängd bröstmjölk dag 4. Du kan se det som att du lägger in en beställning på bröstmjölk till lite senare.
 • Du kan prova att handmjölka redan under graviditeten efter vecka 38 för att lära dig hur du gör och känna hur det känns. Det behöver inte komma en enda droppe mjölk när du handmjölkar (varken under graviditeten eller senare), utan du gör det för att "beställa" bröstmjölk till senare. En del mammor får fram lite råmjölk precis i början, de dropparna kan i så fall ges till barnet.
 • Barnets beteende och kompetens – 9 stadier till att börja suga. Om du känner till de här stegen, kommer du känna igen ditt barns beteendemönster direkt efter födseln.
 • Det är olika mellan olika mammor om man ammar på ett bröst eller flera under en amning (flera = att man byter bröst under samma amning, 2–4 gånger).
 • Det finns olika amningsställningar att prova, de allra flesta hittar en/flera amningsställning/ar som passar dem.
 • Det är främst av graviditeten som brösten förändras och inte av amningen.
 • Det ska inte göra ont att amma och det spelar ingen roll om vårdpersonal står bredvid och säger att det ser bra ut – gör det ont är det inte bra. De första sugtagen barnet tar brukar kunna kännas lite mer/göra lite ont och det är normalt, men sedan ska det inte göra ont. Sök stöd på BB, BVC eller Amningsmottagning om amningen är smärtsam.
 • Barnets pappa/medförälder är viktig för amningen – gör hen delaktig under amningen. Studier visar att partnerns stöd är betydelsefullt för hur amningen ska bli.

Du kanske också gillar