ave-calvar-Z8EeSVHE4MM-unsplash

Mässlingen

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Det här är ett virus med en mycket hög smittsamhet, som smittar via luften. Viruset kan finnas kvar i ett rum flera timmar efter det att en infekterad person vistats där. Vanliga symptom är snuva, intensiv torrhosta och hög feber. En del som blir infekterade upplever även ljusskygghet. Efter de första symptomen uppträder de karakteristiska hudutslagen, som oftast börjar i ansiktet för att inom några dygn sprida sig till hela kroppen som stora mörkfärgade utslag.

När man väntar barn kan man bli väldigt sjuk. Infektionen medför också ökad risk för komplikationer under graviditeten för dig som väntar barn och för barnet i magen. Det finns ingen behandling för mässling.

Diagnosen ställs dels genom den kliniska bilden, men även genom blodprov och odlingsprov. Har du tidigare haft mässlingen eller blivit vaccinerad är du immun och har då antikroppar mot viruset. Antikropparna skyddar dig och barnet, både under graviditeten och när det är nyfött.

Det går inte att vaccinera sig under en pågående graviditet.

Källa:

  • 1177.se
  • www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd
  • medscinet.se/infpreg