RebeccaAnnWalshAppPix-20

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig bland annat ersättning om du är med om ett olycksfall som leder till en bestående funktionsnedsättning, s.k. medicinsk invaliditet. Om du på grund av skadorna efter olycksfallet inte kommer att kunna arbeta mer i framtiden betalar de flesta försäkringar ersättning för det.

Vissa skador kan även ge ett engångsbelopp, till exempel frakturer eller avsliten hälsena.

Det är vanligt att arbetsgivare har tecknat en olycksfallsförsäkring till alla anställda och att kommuner har tecknat olycksfallsförsäkring för barn som går i förskola eller skola i kommunen.

Även om man redan omfattas av ett försäkringsskydd via arbetsgivare eller skolan så bör man komplettera barnens skydd med en barnförsäkring och kan komplettera sitt eget skydd med en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller olycksfallsförsäkring eftersom man kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada och arbetsgivarens försäkring ofta bara gäller under arbetstid.