AdobeStock 134311937

Personal på förlossningen

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Det finns flera olika yrkeskategorier på en förlossningsklinik som du som blivande förälder kan komma i kontakt med:

Barnmorskan

Barnmorskan är den person som arbetar närmast kvinnan som föder. Självklart är hon också ett stöd för partnern och den som har 100 % ansvar för hur barnet mår under hela förlossningsarbetet. Som barnmorska är man först utbildad till sjuksköterska därefter ett och ett halvt års vidareutbildning till barnmorska. Barnmorskan är både medicinskt och omvårdnadsansvarig så länge förlossningen framskrider normalt. Om någon misstanke på komplikationer uppstår kontaktar barnmorskan förlossningsläkaren/Obstetrikern som tar över ansvaret.

Eftersom barnmorskan är den som står föräldrarna närmast både känslomässigt och fysiskt är det otroligt viktigt att förtroende och tilliten för vandra är stort. Fungerar inte kommunikationen dem emellan kan det innebära allt från en dålig förlossningsupplevelse, ja till och med att det uppstår komplikationer som ett långdraget förlossningsförlopp. Är kvinnan inte trygg och har höga halter adrenalin försämras värkarbetet för kvinnan. Själv tror jag att även uppkomsten av bristningar ökar om det inte fungerar mellan barnmorskan och den födande kvinnan.

Förlossningsläkare/Obstetriker

Förlossningsläkaren finns på förlossningsavdelningen hela tiden även om de flesta födande kvinnor inte träffar vederbörande. Förlossningsläkaren är specialutbildad för att ta hand om de komplikationer som uppstår i samband med barnafödande. Allt från att göra olika undersökningar och bedömning som behövs för både mor och barn, till kejsarfödsel, att hjälpa barnet ut med sugklocka- om så behövs. Förlossningsläkare är den som också blir kallad vid stora bristningar, om moderkakan inte lossnar eller om kvinnan blöder bland annat. Förlossningsläkaren är också ansvarig för kvinnor som vårdas (antenatalt) innan förlossningsarbetet startat, till exempel för havandeskapsförgiftning, för tidiga värkar och så vidare. All medicinsk vård som kvinnor behöver efter att förlossningen är över ansvarar läkaren för.

Undersköterska

När kvinnan/föräldrarna kommer till förlossningskliniken blir de ofta mottagna av en undersköterska. Undersköterskan arbetar alltid tillsammans med en barnmorska och tar inte några egna medicinska beslut. Det kallas parvård och bedrivs på de flesta förlossningskliniker i Sverige. Undersköterskan kan vara till mycket stor hjälp när det gäller all omvårdnad både under förlossningsarbetet och tiden efteråt. Allt ifrån att hjälpa kvinnan med mat och dryck, ändra förlossningsställningar, ge massage, hjälpa till med bad och dusch. Undersköterskan assisterar också barnmorskan under själva förlossningen, när barnet föds och tiden efteråt.

Narkosläkare/Anestesiolog

Är den läkare som hjälper kvinnan med en ryggbedövning när så behövs. Anestesiologerna finns alltid på plats och kan snabbt hjälpa till i olika akuta situationer från bedövningar till att ge kvinnan full narkos. Samarbetet med förlossningsläkare och barnmorskor är väldigt nära vid olika komplikationer som drabbar kvinnan och barnet. Som exempel om barnet är mycket medtaget och/eller svårt sjukt när det föds så finns alltid både anestesiolog och barnläkare på plats.

Barnläkare/Neonatolog

Dessa barnläkare är specialister för nyfödda barn. Både för tidigt födda barn och sjuka barn. Självklart finns de också på plats 24 timmar om dygnet i fall något akut skulle inträffa.

Övriga roller

Utöver tidigare presenterade roller finns också kurator, psykolog och andra yrkeskategorier att tillgå vid behov.