AdobeStock 530620661

Röda hund eller ”Rubella”

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Det här är ett virus som smittar via droppsmitta. Röda hund, eller “Rubella”, är oftast en lindrig sjukdom som orsakar hudutslag, främst på mage och armar, men de kan också förekomma i ansiktet och får då ett ”väderbitet” utseende. Man kan även få feber och svullna lymfkörtlar, främst i nacken. Inkubationstiden är 14-21 dagar.

Alla som väntar barn i Sverige erbjuds screening för röda hund vid inskrivning hos barnmorskan. Vid ditt första besök på barnmorskemottagningen tas ett blodprov för att se att du är immun mot röda hund. Sedan 1970-talet ingår den här sjukdomen i barnhälsovårdens allmänna vaccinationsprogram. Den som haft sjukdomen, eller blivit vaccinerad, kan inte få sjukdomen igen och har alltså antikroppar.

Om du inte är immun erbjuds vaccination först efter födseln. Under graviditeten ska du därför undvika att bli smittad eftersom man inte kan vaccineras då, eftersom det finns en risk för att barnet kan infekteras.

Är du inte vaccinerad och blir infekterad när du väntar barn är risken stor att smittan går över till barnet. Om det sker under tidig graviditet finns en stor risk för att barnet blir allvarligt skadat eller att smittan leder till missfall.

Röda hund är en ovanlig sjukdom i Sverige, men vanligare utomlands. Därför är det viktigt att tänka på om du inte är vaccinerad/har antikroppar inför eventuella utlandsresor.

Källa:

  • Ajne, G., Blomberg, M. & Carlsson Y. (2021). Obstetrik. Studentlitteratur.
  • 1177.se
  • www.medscinet.se/infpreg