LindseyBartell 41

Säker sömn för barnet

ByMatilda Lindberg

Leg. Sjuksköterska

Att barnet sover på rygg istället för på mage är ett av de råd som enligt forskningen har störst betydelse för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Att sova på rygg gör att barnet minskar risken för att andningen påverkas, detta eftersom ansiktet, munnen och näsan är fria och därmed inte kan hamna mot underlag som kan försvåra andningen. Det har också visats att barn som sover på rygg har lättare att avge värme.

Se till att ansiktet är fritt

Barnet behöver ha ansiktet fritt för att få fri tillgång till syre. Viktigt att tänka på är att kuddar, gosedjur, filtar eller liknande kan hamna över ansiktet och försvåra barnets andning. Att täcka huvud och ansikte har också en negativ påverkan för barnets förmåga att reglera värme. Ansiktet är viktigt för spädbarnets värmeavigning, därför är det viktigt att ansiktet får vara fritt.

Håll ditt barn lagom varmt

Det är vanligare att barnet blir för varmt än för kallt. Att barnet blir för varmt ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd. Tänk på att känna i barnets nacke eller vid bröstbenet för att bedöma barnets temperatur. Undvik att ha ett tjockt och varmt täcke över barnet; använd hellre en tunnare filt. Kom också ihåg att om barnet sover i vagnen, kan det bli varmt även i den eftersom den skyddar mot väder och vind. Kom ihåg att öppna upp i vagnen och känna efter med jämna mellanrum när du är ute och går med barnet.

Viktigt med rörelsefrihet

Det är viktigt att spädbarn kan röra sig obehindrat i sömnen, se därför till att ditt barn kan röra armar och ben när det sover.

Samsovning

Från nyfödd till tre månaders ålder sover barnet allra säkrast i sin egen säng. Det går bra att ha sängen precis bredvid din säng för att det ska vara så smidigt som möjligt under natten.

Många barn sover däremot i ett babynest i föräldrarnas säng. Här är det viktigt att tänka på att babynestet är i huvudändan av sängen och att stora täcken eller kuddar är en bit ifrån, så att det inte riskerar att hamna över barnet. Ett babynest har oftast mjuka kanter, vilket gör att det finns risk för att en förälder kan rulla över kanten och på så sätt blockera andningsvägar eller möjligheten för barnet att röra sig fritt. Det är också viktigt att tänka på värmen eftersom vi människor alstrar värme och om vi då är flera i samma säng kan det lätt bli väldigt varmt.

När barnet själv kan vända sig från rygg till mage och tvärtom är det säkrare att sova tillsammans med barnet i sängen. Tänk fortfarande på att ha barnet högt upp i sängen, att barnet kan röra sig fritt och att det inte finns för mycket andra saker i sängen som kan hamna i barnets ansikte.

Riskfaktorer

Om föräldrarna röker finns en ökad risk för att barnet drabbas av plötslig spädbarnsdöd, detta gäller både under graviditeten och under nyföddhetsperioden. För en vuxen kan nikotin eventuellt ha en uppiggande effekt och öka vakenhetsgraden men det tycks för barn som om nikotinet försvårar uppvaknandet vid längre andningsuppehåll. Detta gäller om barnet varit utsatt under graviditet, under amning eller genom passiv exponering. Om föräldrarna använder alkohol eller lugnande läkemedel avråds det starkt att sova i samma säng som barnet, då det ökar risken för att kunna rulla mot eller över barnet i sömnen.

Låt ditt barn sova med napp

Låt ditt barn sova med napp

Socialstyrelsens rekommendation är att låta spädbarn sova med napp, då napp har visat sig minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Varför det är så är ännu inte helt klarlagt men en förklaring kan vara att muskulaturen i munnen aktiveras av att barnet suger på nappen och att det kan bidra till att luftvägarna hålls öppna, eller att nappen rent mekaniskt håller luftvägen öppen.

Spjälsäng, hur blir den säker?

I Sverige finns många lagar och regler till för att skydda oss. Det finns till exempel bestämmelser kring vilka avstånd det ska vara mellan spjälorna i en spjälsäng. Om du köper en säng i Sverige måste dessa krav vara uppfyllda, så det är något du kan känna dig trygg med när du köper en säng.

Om du däremot köpt en säng i ett annat land kan du hitta alla rekommendationer kring avstånd och liknande på konsumentverkets hemsida. Beteckningen EN716 visar att sängen uppfyller den svenska standarden. Tänk på att inte placera sängen under eller i närheten av något som kan falla i eller över sängen. Undvik också om möjligt att inte placera den i direkt närhet av ett fönster, då det finns risk för att fönstret kan gå sönder.

Använd spjälsängen rätt

Använd en madrass som är avsedd för spädbarn. De är oftast inte lika fluffiga och mjuka som madrasser för vuxna kan vara. Detta är för att minska risken för att barnet ska sjunka ned i dem och på så sätt påverka andningsvägen. Om ni väljer att använda ett spjälskydd till sängen ska det fästas så det går ned mellan madrassen och sängsidan. Spjälskyddet ska liksom madrassen vara av ett stadigt material.

Tänk på att vädra madrass och spjälskydd innan första användning och tvätta nyinköpta sängkläder för användning.

Kom även ihåg att barn utvecklas när vi minst anar det, så sänk sängbotten till lägsta läget innan barnet kan sätta sig upp. Om barnet börjar försöka klättra ur sängen kan det vara bra att överväga säng utan höga kanter eller ta bort ena sidan, om spjälsängen besitter den funktionen.

Råd för resesäng

Om du använder en fällbar säng till barnet, kontrollera noga att sängen är ordentligt uppfälld och följ tillhörande instruktioner noggrant. Tryck på fällmekanismerna och de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fällas ihop oavsiktligt och orsaka barnet skada.

Källor: - Rikshandboken: Vardagsliv - sömn - 1177: Barns sömn - - Konsumentverket: [säkra barnsängar]( Säkra barnsängar | Konsumentverket)