AdobeStock 297323533

Sätta ord på känslor

Den kommande månaden kommer vi prata om empati och hur musik stimulerar barnets utveckling, på temat social, känslomässig och tänkandets utveckling. Under ditt barns andra levnadsår kommer du att få uppdateringar två gånger i månaden.

Att bry sig om andra är en av de egenskaper som föräldrar beskriver som viktigast att fostra hos sina barn. Redan under sitt första levnadsår visar barn empati och inlevelse i andra. Men även om förutsättningarna för empati finns hos barnet så påverkas förmågan av hur vi bemöter och fostrar barnet. Och det handlar inte om några avancerade förklaringar av hur människor bör vara mot varandra utan snarare om vardagliga situationer.

Att uppmuntra barnet att beskriva känslorna hos personer när man läser böcker tillsammans istället för att själv berätta vad de känner, stärker till exempel barns empatiska förmåga. Att sätta ord på barns egna känslor (”oj, blev du ledsen nu när Vera ska gå hem”) och att uppmuntra dem att prata om känslor, både deras egna och andras, är med andra ord det bästa vi kan göra för att fostra empatiska barn som bryr sig om andra.

Typiska beteenden:

  • Interagerar med dig
  • Härmar ljud
  • Känner igen musikstycken
  • Utvecklar nya förmågor