AdobeStock 501248895

Covid-19

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Covid-19 är en virussjukdom med hög smittsamhet. I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som spreds under 2020 och orsakade en världsomfattande pandemi. Symtomen kan vara halsont, feber, torrhosta, trötthet och avsaknad av doft och smak.

Covid-19 är det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Sjukdomen orsakas av ett virus som heter SARS-CoV-2 (SARS-coronavirus-2).

Viktigt att alla gravida vaccinerar sig mot Covid-19

Folkhälsomyndigheten, liksom barnmorskor och läkare, rekommenderar alla gravida att vaccinera sig. Detta för att risken för allvarlig Covid-sjukdom är ökad hos gravida, särskilt efter graviditetsvecka 22.

Varför ska jag vaccinera mig som gravid?

Att vaccinera sig som gravid är viktigt, både för att minska smitta men framför allt för att minska risken för allvarlig sjukdom eftersom graviditet i sig kan innebära risker i samband med en Covid-infektion.

Studier visar att gravida har en högre risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 och att det även kan innebära en risk för prematur förlossning. Vaccinen som finns idag skyddar mot allvarlig sjukdom, så att vara vaccinerad minskar alltså risken för att bli allvarligt sjuk i covid.

Även under amningsperioden rekommenderas vaccin. Vaccinet i sig passerar inte över till bröstmjölken, men det gör dina egenproducerade antikroppar vilket innebär att det skydd din kropp själv har utvecklat delas till ditt barn via bröstmjölken.

Om man får covid när man är gravid är risken ökad för bland annat andningsproblem och blodpropp, men även för tidig födsel. Vaccinationen kan göras när som helst under graviditeten, men rekommenderas efter vecka 12. Har du dessutom någon annan riskfaktor som till exempel diabetes, högt BMI eller högt blodtryck är det ännu viktigare att du har ett fullgott skydd nu när alla restriktioner kommer lättas.

Är vaccinationen säker och kan den påverka barnet?

Det pågår en omfattande forskning och uppföljning av vaccinationerna över hela världen och det finns inget som talar för att det är en ökad risk för allvarliga komplikationer hos gravida eller någon risk för påverkan av ditt barn. Vaccinet passerar inte över till barnet utan endast de antikroppar som ditt immunsystem producerar. Både WHO och FHM rekommenderar gravida att vaccinera sig och det finns ingen anledning till oro för vaccin under graviditeten eller amningsperioden.

Kan alla vacciner användas?

Det finns ingen forskningsdata som tyder på att det skulle vara någon skillnad mellan de olika vaccinerna för gravida, utan den stora vinsten är att så många som möjligt blir vaccinerade.

Om du ändå väljer att avstå vaccination är det ännu viktigare att du skyddar dig genom att hålla avstånd och inte umgås tätt med andra. Den Covid-variant (delta-varianten) som sprids nu är mycket smittsam och du kan bli smittad även av de som varit sjuka tidigare eller blivit vaccinerade. Diskutera gärna med din barnmorska eller läkare.

Vaccin ger visst skydd

Du som väntar barn rekommenderas att ta vaccin för att minska risker både för dig själv och graviditeten. Sedan tidigare är det vanligt att man rekommenderar vaccination från och med graviditetsvecka 12, men har du särskilda faktorer eller sjukdomar kan det vara aktuellt med vaccinering tidigare än så.

För mer information läs på FHM’s hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso--och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/

Eller INFPREG (Kunskapscentrum för infektioner under graviditet): https://www.medscinet.se/infpreg/publicInfoMore.aspx?topic=35

Källa: