sjätte vecka_567628585

Sjätte veckan efter födseln

Karin Norrbrink

ByKarin Norrbrink

Barnmorska

Under en graviditet ökar din blodvolym med cirka 2 liter. Efter 6 veckor har blodvolymen minskat och livmodern gått tillbaka till storleken innan graviditeten. Om du ammar är livmodern mer sammandragen, då de hormoner som utsöndras under amning har den effekten, och det kommer att hjälpa livmodern att successivt återgå till dess normala storlek under kommande månader.

Under en graviditet går man oftast upp i vikt. Den genomsnittliga viktuppgången är cirka 14 kg men det varierar mycket mellan kvinnor och graviditeter. Den viktuppgång som nu finns kvar är framför allt lagrad i fettdepåer. En bra påminnelse är att viktminskning efter en graviditet är högst individuell och är mer varaktig samt hälsosam om den får ske långsamt. Däremot kan det också vara så att vissa kvinnor tappar för mycket i vikt, under framför allt amning, och får kämpa för att hinna äta ikapp för att hålla vikten.

Efterkontroll

Har du bokat tid för efterkontroll hos din barnmorska? Efter ungefär 6–8 veckor är det en bra tid att stämma av efter en graviditet. Innan det här besöket kan det vara bra att ha gått igenom dina behov och skriva ner svar på frågor som: Hur var din graviditet? Hur upplevde du födseln? Har du några frågor kring förloppet? Hur fungerar det hemma? Hur har du mått?

Det kan kännas som en avlägsen fråga i detta skede i livet, men det är bra att redan nu börja tänka på preventivmedel. Om du inte ammar kan du räkna med att ägglossningen kommer igång efter ca 6–8 veckor. Vid amning tar det cirka 6 månader men det är högst individuellt och ägglossningen påverkas av hur mycket du ammar. Värt att tänka på är att du kan ha ägglossning innan du får en blödning, vilket innebär att det alltså är teoretiskt möjligt att bli gravid innan du fått en menstruation. Fundera över vad som passar dig och din barnmorska kommer att kunna svara på dina frågor. Du kan även boka in en separat tid för preventivmedelsrådgivning om det känns bättre att ta det vid ett separat tillfälle.

Om du fött med kejsarfödsel är det här kanske extra viktigt då du rekommenderas att vänta minst ett år efter födsel med en nästkommande graviditet, detta för att minska risker för komplikationer som kan uppstå relaterade till ärret efter kejsarfödseln.

Den gynekologiska undersökningen

Den gynekologiska undersökningen efter födsel och graviditet är viktig att göra oavsett om du fött vaginalt eller med kejsarfödsel.

Barnmorskan kommer att titta på eventuell bristning och ta cellprov om det gått tillräckligt lång tid och blödningen slutat. Under undersökningen ges även information om andra besvär som till exempel sköra eller torra slemhinnor eller tyngdkänsla. Tyngdkänsla i underlivet är vanligt efter en födsel. Det kan kännas som att något tynger ned slidan, eller som att det är något där som inte var där innan. Det är oftast helt normalt och beror på att din livmoder och dina slemhinnor är svullna, men det kan också vara ett tecken på framfall eller att slidväggarna har tappat sin spänning. Det finns även ovanliga skador på muskler i bäckenbotten som kan vara svåra att upptäcka i samband med födsel. Sådana skador kan visa sig veckor eller månader efteråt.

Lita på din känsla, om något känns fel kan det vara bra att söka vård. Ibland är det svårt att formulera vad som känns annorlunda, så våga ställa dina frågor och berätta om din känsla. Din barnmorska kommer att kunna ge dig svar och uppföljning om du behöver det.

Knipet

Att kontrollera knipet och din bäckenbotten är viktigt. En stor belastning sker under graviditeten och när du nu tränar upp din styrka igen ska du göra det med rätt knip. Råd om hur du gör detta får du även under denna undersökning. Det ingår i basprogrammet för vård under och efter en graviditet och ska erbjudas alla kvinnor som fött barn, oavsett om du fött vaginalt eller med kejsarfödsel.

Källa:

  • Hatice Kahyaoglu Sut. & Petek Balkanli Kaplan. (2016). Effect of pelvic floor muscle exercise on pelvic floor muscle activity and voiding functions during pregnancy and the postpartum period. Neurourol Urodyn.l Mar;35(3):417-22. DOI: 10.1002/nau.22728
  • Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.
  • Savage S. J. (2020). A Fourth Trimetser Action Plan for Wellness. The Journal of Perinatal Education. Apr 1;29(2):103-112. DOI: 10.1891/J-PE-D-18-00034