Detroit-birth-photography-HannahS (230)

Tionde veckan efter födseln

Karin Norrbrink

ByKarin Norrbrink

Barnmorska

Hur var din upplevelse av födseln? Ibland behöver man lite tid för att landa i upplevelsen och vissa saker kan kännas bättre med tiden. Men nya frågor kan såklart alltid dyka upp. Glöm inte bort att du kan vända dig till din barnmorska som du hade under graviditeten även nu. Hen kan svara på frågor och i vissa fall remittera dig vidare om du skulle behöva prata med någon som var involverad när du födde.

Delning av bukmuskler

Under en graviditet töjs alla strukturer i magen successivt ut för att göra plats åt det växande barnet i livmodern. Detta kallas för rektusdiastas och begreppet beskriver mellanrummet mellan de två raka bukmusklerna (Rektus abdominis) mitt på magen. Detta är helt normalt och en förutsättning för att graviditeten ska kunna fortgå.

Många kvinnor har kvar ett ökat mellanrum och djup mellan de raka bukmusklerna under hela det första året efter förlossning och även detta anses fullt normalt. Inte alls lika många upplever några besvär från sin rektusdiastas, men oron är ofta stor. Man kan börja träna magen efter förlossning även om man har ett ökat mellanrum mitt på magen. Träning behövs för att musklerna ska bli starkare och fungera normalt igen. Inga övningar är förbjudna. Läs mer om detta i artikeln ”Vad innebär magmuskeldelning?” i vår kategori om Träning.

Källa:

  • Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Kaplan, A. (red.) (2009). Lärobok för barnmorskor. (3., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
  • Mota et al. 2015. The Immediate Effects on Inter-rectus Distance of Abdominal Crunch and Drawing-in Exercises During Pregnancy and the Postpartum Period.
  • Myles, M.F., Marshall, J.E. & Raynor, M.D. (red.) (2014). Myles textbook for midwives. (16th edition). Edinburgh: Elsevier.
  • Savage S. J. (2020). A Fourth Trimetser Action Plan for Wellness. The Journal of Perinatal Education. Apr 1;29(2):103-112. DOI: 10.1891/J-PE-D-18-00034
  • Sperstad et al. 2016. Diastasis recti abdominis during pregnancy and 12 months after childbirth: prevalence, risk factors and report of lumbopelvic pain.