shutterstock 511881799

Barnet känner sig tryggt

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Att bära ditt barn gör att barnet känner sig trygg. Barnet känner din värme, kärlek och omsorg och vid minsta osäkerhet kan ditt barn titta upp på dig och få bekräftelse på att du finns nära. Barnet kommer till ro i de lugna rörelserna.

Forskning visar att barn som blir burna mycket har färre skrikperioder. Bärandet hjälper till att tillgodose barnets fysiska behov av rörelse och det kan vara lugnande att känna närheten till sin förälder.