shutterstock 511881799

Barnet känner sig tryggt

Att bära ditt barn gör att barnet känner sig tryggt. Barnet känner din värme, kärlek och omsorg och vid minsta osäkerhet kan ditt barn titta upp på dig och få bekräftelse på att du finns nära.

Forskning visar att barn som blir burna mycket har färre skrikperioder. Bärandet hjälper till att tillgodose barnets fysiska behov av rörelse och det kan vara lugnande att känna närheten till sin förälder.

I livmodern har barnet vant sig vid det rytmiska ljudet av mammans hjärta och känslan av att vara i ett begränsat utrymme. Barnet kommer till ro i de lugna rörelserna.

När du har ditt barn nära så blir det mer naturligt att röra vid barnet, stryka handen över huvudet eller pussa på pannan. Denna beröring främjar den viktiga anknytningen mellan dig och ditt barn.