urine_186907006

Urinläckage efter graviditet

Karin Norrbrink

ByKarin Norrbrink

Barnmorska

Ett visst urinläckage är vanligt under den första tiden efter födseln. För vissa handlar det om några dagar och för andra om veckor, men urinläckage brukar ge med sig när man återfår sin muskelstyrka i bäckenbotten.

Kan man träna för att förhindra urinläckage?

I urinvägarna finns olika typer av muskler som förhindrar att urin läcker. Själva urinvägarnas strukturer stöttas sedan i sin tur upp av vår bäckenbotten. Detta innebär att vi kan träna upp en styrka för att förhindra att urin läcker om det är så att det är den typen av muskler som orsakar läckaget. Om du har urinläckage efter en graviditet rekommenderas du regelbunden träning av din bäckenbotten.

Skulle läckaget däremot kvarstå efter sex månader, trots bäckenbottenträning, rekommenderas du att söka hjälp. Utredningen som då görs syftar till att fastställa vilken typ av inkontinens det rör sig om. En utredning görs i de flesta regioner av en inkontinenssköterska på en vårdcentral, men du kan också vända dig till en gynekologmottagning för att få hjälp.

Det finns olika typer av inkontinens

En medicinsk definition av urininkontinens beskrivs så här: "Ofrivilligt urinläckage som är objektivt påvisbart och som utgör ett socialt eller hygieniskt problem för individen." Men en enklare beskrivning av urininkontinens är att det är när man inte kan kontrollera sin urin och får besvär av ett ofrivilligt urinläckage. Inkontinens kan även delas upp i underkategorierna:

  • Ansträngningsinkontinens - eller stressinkontinens, innebär att det läcker urin i samband med att man hostar, skrattar, motionerar eller lyfter tungt. Det är den vanligaste formen av inkontinens bland kvinnor, medan män sällan drabbas. Ett typiskt tecken är att det kommer små skvättar urin utan att man känner sig kissnödig. De mest kända riskfaktorerna för ansträngningsinkontinens hos kvinnor är graviditeter, födslar, svår övervikt, tunga lyft, långvarig förstoppning, underlivsoperationer, bindvävsskador i underlivet, ärftlighet samt kroniska luftrörssjukdomar. 
  • Trängningsinkontinens - ter sig som plötsliga trängningar och en direkt känsla av att behöva kissa, det händer att man inte hinner till en toalett.
  • Blandinkontinens - ter sig som en kombination av trängnings- och ansträngningsinkontinens.
  • Överrinningsinkontinens - drabbar främst män med prostatabesvär eller personer med sjukdomar som påverkar urinvägarna eller urinproduktionen, till exempel diabetes eller neurologiska sjukdomar.

Då behandlingsformen för var och en av dessa skiljer sig åt, är det viktigt att du gör en utredning för att fastställa vilken typ av läckage och vilken typ av behandling som gäller för just dig.

Idag finns det många olika behandlingar med goda resultat

För de kvinnor som fortsatt lider av urinläckage vet vi att det finns en känsla av tabu och en osäkerhet i om hjälp finns att få och var i såna fall. Vi vet också, enligt flertalet studier från olika delar av världen, att färre än hälften av alla kvinnor som lider av urinläckage söker vård för sina problem. Troligen då problemet upplevs generande, men också för att det finns en osäkerhet i vilken hjälp eller behandling som finns att tillgå.

Idag finns det goda möjligheter till behandling och det finns därför ingen anledning att tiga och lida. Våga söka vård för dina besvär och ge dig inte förrän du har fått svar på dina frågor.

Källa: