Article 1

Välja babyskydd/bilbarnstol

Att köpa sin första eller andra bilbarnstol är inte alltid enkelt. Utöver reglementen och krocktester att hålla koll på så har man även sina personliga preferenser. Valet av bilbarnstol kan upplevas svårt att ta till sig, men tänk på att en bilbarnstol inte bara är något du använder för att du måste eller ska. Bilbarnstolar räddar liv.

Genom ett barns uppväxt behövs totalt 4 olika bilbarnstolar:

  1. Babyskydd
  2. Bakåtvänd bilbarnstol
  3. Framåtvänd bilbarnstol
  4. Bälteskudde

För ditt barns säkerhet är det viktigt att förstå vid vilken längd och vikt som respektive bilbarnstol bör användas.

Babyskydd

Ett babyskydd används från födseln upp till cirka 6–12 månaders ålder och brukar kategoriseras från 40-75 cm or 40-87cm. Ett babyskydd är smidigt att använda då det i de allra flesta fall även är kompatibelt med din barnvagn. Det är när ditt barn kan sitta upprätt på egen hand som du kan byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Detta brukar ske runt cirka 6-9 månaders ålder.

Bakåtvänd bilbarnstol

Den bakåtvända bilbarnstolen är den bilbarnstol som används under längst tid, givet respektive bilbarnstols rekommenderade längd- och viktintervall brukar det motsvara närmare 6-7 år. Eftersom barn ska åka bakåtvänt så lång tid det går så är det bra att dedikera tid och engagemang för att säkerställa att valet blir rätt. För att hjälpa dig navigera rätt kommer vi att djupdyka i bakåtvända bilbarnstolar i flera av våra artiklar som du hittar i Bilbarnstolsguiden.

Framåtvänd bilbarnstol och bälteskudde

När ditt barn är runt 6–7 år är det dags att använda en framåtvänd bilbarnstol, för att slutligen avsluta bilbarnstolsresan med en bälteskudde.

Tester och reglementen

Alla bilbarnstolar som säljs i Europa måste testas och godkännas enligt antingen UN R.44 eller UN R.129.

  • UN R.44 – I detta reglemente godkänns bilbarnstolar efter barnets vikt och det finns totalt fem fördefinierade viktgrupper där en stol kan vara godkänd för flera av dessa.

  • UN R.129 – i-Size är en godkännande-kategori inom R.129. Här godkänns bilbarnstolarna efter barnets längd men även genom en övre viktgräns för bilbarnstolar med ISOFIX. I detta godkännande ingår även sidokollisionstester.

Det säkra Plustestet

Det finns även tester som garanterar en extra hög krocksäkerhet för ditt barn. Det svenska ”plus-testet” är ett sådant test och det innebär att bilbarnstolen testas i en högre fart och med en kortare inbromsningssträcka. Testet inkluderar även särskilda sensorer som mäter belastningen på barnets nacke vid det höga krockvåldet, allt för att bilbarnstolen ska klara de högt ställda kraven på krocksäkerhet. Bilden visar plustestloggan som du kan leta efter som konsument för att vara säker på att stolen har extra hög krocksäkerhet.

Plus Test Logo
Läs mer om valet av bilbarnstol, vikten av bakåtvänd bilbarnstol och hur bilen påverkar installationsmöjligheterna i vår bilbarnstolsguide som du hittar under Artiklar och Verktyg.