Kathrine Bagger

nationality
Danmark
occupation
Barnmorska
education
Leg. Barnmorska

Om mig

Jag tog min barnmorskeexamen sommaren 2020 så jag är relativt ny som barnmorska. Under studietiden var jag placerad på olika mindre sjukhus där jag fick mycket erfarenhet från att arbeta med processen kring mindre komplicerade förlossningar. Sedan det att jag tog min examen har jag arbetat på förlossningsenheten i Odense, Danmark. Det är ett utlärningssjukhus och därför har jag träffat många kvinnor med olika komplikationer under graviditeten och förlossningen. Så trots att jag endast arbetat med förlossningar under en kortare tid så har jag samlat på mig erfarenhet och mycket kunskap från de olika sjukhusen.

Passion

Det jag brinner för och som jag känner lite extra för är att ge kvinnor en god upplevelse och att de känner att de är sedda och att vi lyssnar på dem. En av nyckelkomponenterna är informerat samtycke, vilket jag känner är väldigt viktigt. Dessutom så strävar jag också mot att ge kvinnorna det bästa möjliga bemötandet, och mot att anpassa alla våra riktlinjer och rekommendationer till den enskilda individen, kvinnan.