AdobeStock_420702661

Barnets första undersökningar

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Efter att barnet är fött och innan dess att ni åker hem från BB är det några saker som kontrolleras för att säkerställa att barnet mår bra.

Den allra första undersökningen av barnet sker direkt efter det att barnet är fött. Då kontrollerar barnmorskan det som kallas för Apgar. Det här är oftast något som sker utan att du som nybliven förälder ens märker det. Apgar kontrolleras vid 1,5 och 10 minuter. Det som bedöms är hjärtfrekvens, andning, hudfärg, muskeltonus och retbarhet.

Nästa undersökning sker i regel några timmar efter det att barnet är fött. Helst ska första amningstillfället vara avklarat. Barnmorskan undersöker barnet genom att räkna fingrar och tår, kontrollerar att gommen är hel, att barnet kan bajsa (vilket kontrolleras genom att mäta barnets temperatur i rumpan) samt kollar barnets fontaneller. Barnmorskan väger barnet och mäter kroppslängd samt huvudomfång.

Undersökningar före hemgång från BB

  • POX (pulsoxymetri) - som visar att barnet syresätter sig på ett bra sätt. Man mäter syresättningen i blodet på handen och foten. Detta är en screening för medfödda hjärtfel, som görs på alla nyfödda barn i Sverige.
  • BILICHECK - en apparat som läser av gulhetsvärdet på huden (detta är en helt smärtfri undersökning) för att se till så att barnet inte har för högt bilirubin. Ett högt bilirubinvärde i blodet ger gulsot, som i vissa fall behöver behandlas genom så kallad ljusterapi. Barnet får helt enkelt sola under en lampa med ultraviolett ljus till dess att värdet börjar gå ned igen.
  • PKU - ett prov som tas på alla barn i Sverige. Provet screenar för flera ovanliga sjukdomar som barnet kan ha, t.ex. fenylketonuri. Det innebär att barnet saknar ett enzym för att bryta ned fenylalanin, vilket i sin tur leder till att barnet får svåra utvecklingsstörningar på hjärnan. Provet tas genom ett blodprov efter att barnet är 48 timmar gammalt.
  • OAE - en hörselundersökning där man screenar för medfödda hörselnedsättningar hos det nyfödda barnet. Undersökningen görs på alla barn och innebär ofta att barnet får komma tillbaka på ett återbesök några dagar efter hemgång.

Första barnläkarundersökningen

Innan hemgång från BB ska barnet undersökas av en barnläkare. Barnläkaren gör en utförlig undersökning och kontrollerar barnets höfter, lyssnar på hjärta och lungor, kontrollerar att reflexerna är normala och att barnet inte har gråstarr. Man vill att barnet ska vara minst sex timmar gammalt innan undersökningen görs, då omställningen är stor de första timmarna.

Om föräldrarna och barnet lämnar BB tidigare än 24 timmar behöver barnet komma på ett återbesök för ytterligare en barnläkarundersökning.

Återbesök

Det är vanligt att du också får tid för ett återbesök. På det besöket följer man upp barnets allmäntillstånd, eventuell gulsot, hur amning/matning fungerar, återhämtningen för dig som fött samt samspel mellan mamma och barn. Om PKU inte är taget tidigare görs det vid detta tillfälle.

BVC-inskrivning

BVC tar över ansvaret när ditt barn är en vecka. Det kan dock vara bra att kontakta BVC redan dagen efter barnet är fött för att boka en tid. Första besöket på BVC kan vara ett hembesök eller ett inskrivningsbesök på mottagningen. På första besöket träffar ni en BVC-sjuksköterska som sedan fortsatt följer familjen och barnets tillväxt och utveckling tills hen börjar skolan.

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.
  • 1177.se