BBHJ-BirthCenter2 (7)

Barnets första undersökningar

Gudrun Abascal

ByGudrun Abascal

Barnmorska

En första undersökning av barnet sker i regel några timmar efter det att barnet är fött. Helst ska första amningstillfället vara avklarat. Barnmorskan undersöker barnet genom att räkna fingrar och tår, kontrollerar att gommen är hel, att barnet kan bajsa samt kollar barnets fontaneller. Barnmorskan väger samt mäter längd och huvudomfång.

Första barnläkarundersökningen

Innan föräldrarna lämnar BB skall barnet undersökas av en barnläkare. Barnläkaren gör en utförlig undersökning och kontrollerar barnets höfter, lyssnar på hjärta och lungor, att reflexerna är normala och att barnet inte har grå starr. Man vill att barnet ska vara minst 6 timmar gammalt innan undersökningen görs, då omställningen är stor de första timmarna. Om föräldrarna och barnet går hem tidigare än 24 timmar får föräldrarna komma på ett återbesök med barnet några dagar senare för en ytterligare kontroll.

Ytterligare kontroller som görs på barnet före hemgång är:

  • POX (pulsoxymetri) - som visar att barnet syresätter sig på ett bra sätt. Man mäter också gulheten i barnets hud för att se att barnet inte har för högt bilirubin, ett ämne som visar att levern kan bryta ned det överskott av röda blodkroppar som barnet har vid födseln.
  • PKU - som är ett prov som tas på alla barn i Sverige. Provet ger svar på flera olika sjukdomar som barnet kan ha bl.a fenylketonuri. Det innebär att barnet saknar ett enzym för att bryta ner fenylalanin, vilket i sin tur leder till att barnet får svåra utvecklingsstörningar på hjärnan. Provet tas efter att barnet är 48 timmar gammalt.
  • OAE - som innebär att man kontroller att barnet kan höra. Undersökningen görs på alla barn och innebär ofta att barnet får komma tillbaka på ett återbesök några dagar efter hemgång.

Många barn, särskilt förstagångsföderskor, får också en tid för ett återbesök. Besöket innebär en uppföljning av barnets allmäntillstånd, eventuella gulhet, hur amningen fungerar, återhämtningen och samspel mellan mor och barn. Om PKU inte är taget tidigare görs det även på återbesöket.

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.