Frame 7

Blödning efter vecka 22+0

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Om du börjar blöda efter graviditetsvecka 22+0 - oavsett mängd blod - ska du alltid ringa till förlossningsavdelningen för att konsultera dem och för att höra om du behöver åka in på en extra kontroll eller om det går att avvakta.

Blödningar i den här senare delen av din graviditet kan få mer allvarliga konsekvenser både för dig och för barnet. Det är bra om du först säkerställer att blödningen kommer från slidan och inte från ändtarmen, mot mitten och framförallt slutet av en graviditet kan många kvinnor besväras av lättblödande hemorrojder.

Litet blödnings kom-i-håg

  • En färsk blödning är ljusröd till mörkare röd i färgen.
  • En mer brunaktig blödning innebär att blödningen inträffat tidigare och inte pågår just nu.
  • Med en kraftig blödning räknas en blödning där du blöder igenom en binda på en timme eller att det finns blodklumpar i din blödning.
  • Efter vecka 22+0 ska du ringa till förlossningen för konsultation oavsett om du blöder lite eller rikligt.
  • Ibland hittar man ingen förklaring till blödningen.

Om du upplever något av nedan behöver du söka vård omedelbart:

  • Om du blöder, oavsett mängd och samtidigt har magsmärtor, antingen på ena sidan av magen eller i den lägre delen av magen.
  • Om du blöder oavsett mängd och samtidigt upplever att ditt allmäntillstånd är försämrat (du känner dig sjuk, matt och trött).
  • Du har en pågående blödning där du blöder igenom en binda på en timme eller att det finns blodklumpar i din blödning.

För att diagnostisera orsaken till en blödning görs en vaginalundersökning och ibland behöver även en ultraljudsundersökning göras.

Orsaker till blödningar efter vecka 22+0:

En blödning kan vara första tecknet på att förlossningen har startat, en så kallad ”initialblödning” eller ”teckningsblödning”. Blödningen kommer från små kärl i livmodertappen som briser då den börjar öppna sig. Är du i fullgången tid det vill säga att du är i vecka 37+0 eller har passerat vecka 37+0 så är initialblödningen ett välkommet tecken på begynnande värkarbete medan det tidigare i graviditeten inte är lika välkommen utan kan då vara tecken på att ett för tidigt värkarbete startat.

Blödningar i den här delen av graviteten kan också orsakas av infektioner, cellförändringar eller cervixpolyper. En cervixpolyp är oftast en helt ofarlig godartad tumör på livmodertappen och påverkar inte själva graviditeten, men den blöder lätt och kan orsaka en riklig blödning. Ibland behöver polypen avlägsnas genom ett mindre kirurgiskt ingrepp.

Du kan läsa mer om infektioner och cellförändringar i artikeln; Blödning innan vecka 12+0.

Om din moderkaka ligger långt ner mot den inre modermunnen eller om din moderkaka ligger helt för modermunsöppningen, så kallad föreliggande moderkaka, eller ”placenta previa” som är den medicinska termen, så är det vanligt med blödningar som komplikation. Särskilt då barnet inne i livmodern växer och trycket på moderkakan ökar.

Moderkakans läge inne i livmodern syns på ultraljudsundersökningen. Ligger den långt ner vid första ultraljudet kommer det att följas upp med fler ultraljud under din graviditet. En del kvinnor får ligga inne på sjukhuset för blödningsobservation både en eller flera gånger under graviditeten om moderkakan delvis eller helt ligger för modermunnen. Ibland kan man behöva ge läkemedel som hjälper blodet att koagulerar (stelna) snabbare för att stoppa blödningen.

Oftast flyttar sig moderkakan högre upp i livmodern när den växer och det går ofta att föda vaginalt, men om moderkakan ligger helt eller delvis för modermunsöppningen mot slutet av graviditeten behöver barnet födas med hjälp av kejsarfödsel. Vid föreliggande moderkaka behöver penetrerande sex undvikas under den senare delen av din graviditet. Prata med din barnmorska om du har frågor eller känner oro.

I sällsynta fall kan en blödning vara första tecknet på att moderkakan har börjat lossna från livmoderväggen. Om det sker, sker det oftast mot slutet av graviditeten. Det här kan vara en mycket allvarlig och livshotande situation både för kvinnan och barnet. Om du blöder i kombination med att din livmoder är hård, du har sammandragningar, kraftiga magsmärtor eller ett påverkat allmäntillstånd (du känner dig sjuk, matt och trött) behöver du söka vård omedelbart.

Källa:

  • Lärobok för barnmorskor. Faxelid, E., m.fl. Studentlitteratur 2001.
  • Myles Textbook for Midwives. Fraser, D. och Cooper, M. Churchill Livingstone 2003.