diagnose 243228572

Det här ingår inte

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Nedan har vi listat några situationer där barnförsäkringen vanligtvis inte ger någon ersättning:

Sjukdom eller olycka före försäkringstiden

Man får inte någon ersättning från barnförsäkringen om olyckan eller symptom för sjukdomen visade sig före försäkringen tecknades.

Undantagna diagnoser

Vissa diagnoser kan vara undantagna eller ge en begränsad ersättning. Dessa skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Vilka diagnoser det handlar om kan man läsa i försäkringsbolagens för- och efterköpsinformation.

Inkomstförlust vid sjukt barn

Det är vanligt att man som förälder tror att man ska få ersättning för sin egen inkomstförlust när barnet är sjukt, men det täcks alltså inte av försäkringen.

Vård utanför Norden

Ditt barn är försäkrat dygnet runt över hela världen, dvs. uppstår sjukdomar eller olyckor även utomlands så kan ni ha rätt till ersättning för dem enligt försäkringsvillkoren.

Men viktigt att understryka att det inte ska förväxlas med ersättning för kostnaden för sjukvård utomlands. Kostnader för sjukvård utanför Norden täcks inte utan det krävs en reseförsäkring för att få ersättning för sjukvård i utlandet.