diagnose 243228572

Det här ingår inte

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Nedan har vi listat några situationer där barnförsäkringen vanligtvis inte ger någon ersättning. Vi tar också upp vilka undantag som finns.

Sjukdom eller olycka före försäkringstiden

Man får inte någon ersättning från barnförsäkringen om olyckan eller symptom för sjukdomen visade sig före det att försäkringen tecknades.

Undantagna diagnoser

Vissa diagnoser kan vara undantagna eller ge en begränsad ersättning. Dessa skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. Vilka diagnoser det handlar om kan man läsa i försäkringsbolagens för- och efterköpsinformation.

Inkomstförlust vid sjukt barn

Det är vanligt att man som förälder tror att man ska få ersättning för sin egen inkomstförlust när barnet är sjukt, men så är inte fallet. Den egna inkomstförlusten täcks alltså inte av barnförsäkringen.

Vård utanför Norden

Ditt barn är försäkrat dygnet runt, världen över. Det innebär att om sjukdom eller olycka uppstår utomlands kan ni ha rätt till ersättning för dem enligt försäkringsvillkoren.

Viktigt att understryka att det inte ska förväxlas med ersättning för kostnaden för sjukvård utomlands. Kostnader för sjukvård utanför Norden täcks inte. För att få ersättning för sjukvård i utlandet krävs en reseförsäkring.