RebeccaAnnWalshAppPix-22

När & hur?

Samma princip som gäller för andra försäkringar gäller även för barnförsäkringen. Det vill säga barnförsäkringen täcker inte sådant som visat symtom innan försäkringen tecknades. Så om du bestämt dig för att köpa en barnförsäkring (vilket de allra flesta föräldrar gör) rekommenderar vi att du göra det så fort det finns tid efter att barnet blivit utskrivet från BB eller annan vård.

Att teckna en barnförsäkring är hyfsat enkelt och går vanligtvis ganska snabbt, men det kan ändå vara smart att förbereda sig lite. De flesta barn får sina personnummer direkt på BB och då ska det fyllas i när du tecknar försäkringen. I undantagsfall kan det ta lite längre tid. Då kan man hos vissa försäkringsbolag ansöka om barnförsäkring genom att enbart ange barnets födelsedatum. Hos Trygg-Hansa kan du teckna barnförsäkring med enbart födelsedatum under barnets första två veckor, men så fort du har fått de fyra sista siffrorna ska du meddela bolaget dessa.

Utöver personnummer/födelsedatum kommer försäkringsbolaget att vilja veta födelsevikt och vilken graviditetsvecka som barnet föddes i. De flesta försäkringsbolag kräver även att du genomför en hälsodeklaration. Genom hälsodeklaration vill försäkringsbolaget veta om det finns någon sjukdomshistorik som kan vara av intresse innan de godkänner en försäkring. Tänk på att svara uppriktigt på hälsodeklarationen eftersom framtida ersättningar kan nekas om du tecknat försäkringen på felaktiga grunder.

Om födseln fortlöpte utan komplikationer och barnet inte föddes för tidigt, samt att barnläkaren inte poängterat något vid barnläkarundersökningen, brukar hälsodeklarationen bara ta några minuter att genomföra. När du har skickat in hälsodeklarationen (ofta digitalt) gör försäkringsbolaget en riskbedömning och svarar dig så snart som möjligt.

Trygg-Hansas barnförsäkring kan du med fördel teckna här i appen, när barnet är utskriven från BB eller annan vård. Gör du det sker hälsodeklarationen i realtid och du får direkt besked om försäkringen är tecknad eller om Trygg-Hansa behöver mer information. Om du får svar att försäkringen blivit tecknad så är ditt barn försäkrad på direkten (den måste alltså inte betalas för att den ska börja gälla).

Vissa gravidförsäkringar på marknaden ger förmånen att de nyblivna föräldrarna kan teckna barnförsäkring på samma bolag utan hälsodeklaration, men var gärna lite vaksam då dessa försäkringar ofta har ett lägre försäkringsskydd. Andra bolag ger rabatt på barnförsäkringen om du haft en betald gravidförsäkring hos samma bolag.