Colette-Hoekstra-1

Oxytocin gynnar anknytningen

Den fysiska och känslomässiga kontakten mellan dig och ditt barn stärks när du bär barnet. Det är framför allt hormonet oxytocin som bidrar till denna kontakt. Detta ”må bra-hormon” frigörs vid beröring och reducerar stress, gör oss lugnare, ökar välbefinnandet och minskar smärta.

– Oxytocin påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Vi vet också idag att anknytningen underlättas genom frisättningen av oxytocin, man binder sitt barn till sig med alla sina sinnen, förklarar Babygruppens barnmorska Helena Ihre.

Framsidan av bröstkorgen är den plats på kroppen som lättast stimulerar oxytocinpåslaget, så att bära sitt barn mot bröstet maximerar oxytocinets utsöndring i kroppen.