Mary Light-the-way-doula (22)

Planerad & akut kejsarfödsel

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

I början av 70-talet föddes 5 % av barnen med hjälp av kejsarfödsel, idag är det cirka 18 %. Anledningen till den stora ökningen är mycket omdiskuterad, men vad man tror att det kan bero på är att kvinnor idag är äldre, deras BMI högre och barnen större. Cirka 3-4 % av barnen ligger med stjärten, alltså med rumpan först, i bäckeningången i slutet av graviditeten. Rekommendationen för att föda barn i säte vaginalt eller inte skiljer sig mellan sjukhus till sjukhus. Ligger ditt barn i säte får du oftast själv chansen att välja hur du vill föda.

Skillnaden på planerade & akuta

Kejsarfödsel delas in i planerade och akuta kejsarfödslar. Med planerade kejsarfödslar menas att man bestämt att kvinnan får sin kejsarfödsel innan förlossningsarbetet har börjat. Ibland får kvinnan besked om kejsarfödseln tidigt i graviditeten och ibland kanske bara några dagar innan, allt beroende på vad anledningen är. De vanligaste orsakerna är att kvinnan lider av en svår havandeskapsförgiftning, moderkakan ligger fel, barnet ligger med stjärten nedåt eller på tvären, eller kvinnans egen önskan för att hon tidigare haft en traumatisk förlossning. En planerad kejsarfödsel utförs helst inte före utgången av graviditetsvecka 39, detta för att barnet då har lättare att anpassa sig till den stora omställning det är att leva ett liv utanför livmodern.

Cirka 60 % av alla kejsarfödslar är akuta,vilket innebär att beslut om kejsarfödsel tas efter det att förlossningsarbetet har startat. Det behöver inte innebära att själva situationen är akut, utan är ett uttryck för att den inte är planerad i förväg.

Den vanligaste anledningen är att barnet uppvisar stress och riskerar att fara illa av själva förlossningen, eller att förlossningsarbetet är mycket långdraget, något som kan orsaka olika komplikationer både för kvinnan och barnet.

Kejsarfödslar som görs efter att förlossningsarbetet startat delas in i akuta och omedelbara kejsarfödslar (de kallas alltså aldrig för planerade). Om det klassas som en akut eller en omedelbar kejsarfödsel har med tidsfaktorn att göra. En akut kejsarfödsel kan innebära att det tar någon timme, eller kanske mer, innan barnet är fött, beroende på omständigheterna. Beslutar man en omedelbar kejsarfödsel brukar barnet vara fött inom 15 minuter efter man fattat beslutet, eftersom man bedömt situationen allvarlig både för kvinnan och barnet. En kejsarfödsel kan utföras långt in i förloppet, faktiskt ända fram till dess att hela huvudet är framfött.

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.
  • Ajne, G., Blomberg, M. & Carlsson Y. (2021). Obstetrik, Studentlitteratur.