AdobeStock 412291308

Blödning under vecka 12+0-21+6

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Litet blödnings ”kom-i-håg”

 • Det är vanligt med blödningar under den första delen av graviditeten och behöver inte betyda att något är fel.
 • Ibland hittar man ingen förklaring till blödningen.
 • Det finns inget du själv kan göra för att förebygga en blödning.

Kolla färgen

 • En färsk blödning är ljusröd till mörkare röd i färgen.
 • En mer brunaktig blödning innebär att blödningen inträffat tidigare och inte pågår just nu

Ha koll på mängden

 • Med en kraftig blödning räknas en blödning där du blöder igenom en binda på en timme eller att det finns blodklumpar i din blödning.
 • Om du har en mindre blödning och i övrigt mår bra behöver du inte söka vård akut utan det kan vänta tills dagen efter, ta då kontakt med din barnmorskemottagning/mödravård för rådgivning.

Om du upplever något av nedan behöver du söka vård omedelbart på gynakuten eller vanliga akuten:

 • Om du blöder, oavsett mängd och samtidigt har kraftiga magsmärtor, antingen på ena sidan av magen eller i den lägre delen av magen.
 • Om du blöder oavsett mängd och samtidigt upplever att ditt allmäntillstånd är försämrat (du känner dig sjuk, matt, yr och trött)
 • Du har en pågående blödning där du blöder igenom en binda på en timme eller att det finns blodklumpar i din blödning.

Oftast ska du innan vecka 22+0 vända dig till gynakuten men det ser lite olika ut på olika platser i landet, hör efter med din barnmorska så att du vet vad som gäller där du bor.

Det kan finnas flera orsaker till blödningar under vecka 12+0 – 21+6:

 • Liten blödning efter sex, så kallad ”post coital blödning”. Livmodertappen blir ibland lättblödande under graviditet och det är inte ovanligt med en liten blödning eller blodtillblandad flytning efter penetrerande sex (kan vara brunblandad flytning dagen efter sex). Det här är helt ofarligt.

 • Druvbörd eller ”mola” kan ge en kraftig menslikande blödning. Det här är ingen graviditet utan en samling av vätskefyllda blåsor och som på grund av hormonstegring ger ett positivt gravtest. Den ses vid ultraljud. Druvbörden kommer inte ut av sig självt utan behöver med hjälp av ett mindre kirurgiskt ingrepp skrapas ut.

 • Infektionsblödningar beror för det mesta på en bakteriell infektion i slidan eller på livmodertappen, ofta i kombination med rikligare och eller illaluktande flytningar och behandlas med antibiotika. Informera alltid din barnmorska om dina flytningar ändrar karaktär (mängd, utseende och doft).

 • Polypblödningar – en cervixpolyp är oftast en helt ofarlig godartad tumör på livmodertappen, som blöder lätt. Ibland behöver den tas bort genom ett enkelt kirurgiskt ingrepp.

 • Cellförändringar – är ovanligt hos den som väntar barn men en blödning från livmodertappen kan vara ett tecken på livmoderhalscancer. Det går att få behandling som tar bort cancern. Man kan bli behandlad även under graviditet men behandling måste anpassas från fall till fall beroende på hur långt in i graviditeten kvinnan är.

 • Föreliggande moderkaka eller ”placenta previa” som det heter på medicinskt språk – innebär att din moderkaka ligger långt ner mot den inre modermunnen och att den helt eller delvis täcker den inre modermunnen. När moderkakan ligger delvis eller helt för, så är det vanligt med blödningar som komplikation, särskilt då barnet inne i livmodern växer och trycket på moderkakan således ökar. Moderkakans läge inne i livmodern syns på rutin ultraljudsundersökningen som görs i vecka 18-20. Ligger den långt ner vid första ultraljudet kommer moderkakans läge att följas upp med fler ultraljud under din graviditet. En del kvinnor får ligga inne på sjukhuset för blödningsobservation både en eller flera gånger under graviditeten om moderkakan delvis eller helt ligger för modermunnen. Ibland kan man behöva ge läkemedel som hjälper blodet att koagulerar (stelna) snabbare för att stoppa blödningen. Oftast flyttar sig moderkakan högre upp i livmodern när den växer och det går ofta att föda vaginalt, men om moderkakan ligger helt eller delvis för modermunsöppningen mot slutet av graviditeten behöver barnet födas med hjälp av kejsarfödsel. Vid delvis eller helt föreliggande moderkaka behöver penetrerande sex undvikas under den senare delen av din graviditet för att minska risken för en blödning. Prata med din barnmorska om du har frågor eller känner oro.

 • Missfallsblödning – en mer menslikande blödning kan vara ett tecken på missfall, det är ovanligt med missfall under den här delen av en graviditet och orsaken är ofta att livmoderhalsen inte sluter sig som den ska eller på grund av en infektion. Före vecka 22+0 är det gyn akuten eller vanliga akuten du söker vård på om du har en pågående blödning. Missfall går tyvärr inte att förebygga. Det du kan göra är att försöka ta hand om dig själv så bra du bara kan; äta bra mat, motionera, vila när du är trött, inte röka, dricka alkohol eller använda droger. Många kvinnor upplever missfall, och ett missfall är för de flesta kvinnor förenat mer eller mindre med sorg som behöver bearbetas. Även kroppen kan fysiskt sörja efter ett missfall. Du kan läsa mer om missfall under vår text ”Missfall”.

För att diagnostisera orsaken till en blödning görs en vaginalundersökning och ibland behöver även en ultraljudsundersökning göras.

Källa:

 • Ajne, G., Blomberg, M. & Carlsson Y. (2021). Obstetrik. Studentlitteratur.
  • 1177.se