gratis försäkring-pexels-karolina-grabowska-7680752-free

Skillnaden på gratis & betald

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Förenklat kan man säga att en gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring som täcker barnet, den blivande mamman och eventuell partner.

En betald gravidförsäkring gäller förutom för olycksfall också för sjukdom för barnet. Den ger också ett visst skydd för mamman, t.ex kan ersättning ges vid vissa komplikationer i samband med graviditeten och förlossningen.

Vad klassas då som olycksfall och vad är sjukdom när det kommer till gravidförsäkringar?

Ett vanligt missförstånd är att alla olyckliga saker som kan inträffa är olycksfallsskador. Men så är det inte. För att en skada ska räknas som ett olycksfall krävs att man drabbas ofrivilligt och plötsligt av en yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Det kan t ex vara ett brutet ben eller skador efter en trafikolycka. Skador i samband med förlossning är inte olycksfall. När ett olycksfall inträffar leder det ofta till stort personligt lidande varvid en försäkring är bra att ha, så vi rekommenderar alltid att åtminstone teckna en gratis gravidförsäkring.

Vad som klassas som sjukdom är lite mer komplext. Sjukdom innefattar inte enbart sjukdomar i traditionell mening, utan exempelvis också följder av en för tidig födsel eller ärr till följd av vissa sjukdomar klassas som sjukdom.

För att undvika missförstånd vill vi poängtera att skyddet vid sjukdom enbart gäller för barnet. Den blivande mamman är försäkrad mot vissa komplikationer som kan uppstå under graviditeten eller förlossningen men den betalda gravidförsäkringen är inte en sjuk- och olycksfallsförsäkring för mamman i traditionell bemärkelse.

Den betalda gravidförsäkringen är inte heller ett substitut för en barnförsäkring även fast den ofta gäller till dess barnet är sex månader. Den innehåller visst skydd för barnet efter födseln men inte alls i samma utsträckning som en barnförsäkring.

*"Vill man känna en ännu större trygghet bör man teckna en utökad försäkring, det är väl investerade pengar om något skulle hända." Åsa Holstein, Legitimerad Barnmorska och verksamhetschef Babygruppen Sverige.*

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en betald gravidförsäkring är en mer omfattande försäkringsprodukt än en gratis gravidförsäkring. Men i och med att gratisförsäkringen är just gratis bör alla som väntar barn åtminstone teckna en sådan.

Vill man ha det utökade skyddet som en betald gravidförsäkring medför bör man köpa försäkringen så snabbt man bestämt sig för det – gärna innan rutinultraljudet. Vi vill igen poängtera att gravidförsäkringar, oavsett betald eller gratis, inte är ett substitut för en barnförsäkring då det är ett vanligt missförstånd.