AdobeStock 589292006 new bg

Vad ingår i gratis?

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

En gratis gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller för den blivande mamman, barnet och eventuell partner.

*"Jag rekommenderar såklart alla att teckna en gratis gravidförsäkring, och vill man känna en ännu större trygghet bör man teckna en utökad försäkring. Det är väl investerade pengar om något skulle hända." Åsa Holstein, Legitimerad Barnmorska och verksamhetschef Babygruppen Sverige.*

Det här täcker en gratis gravidförsäkring:

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Medicinsk invaliditet är en försäkringsterm som betyder; ”en skada som leder till bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion där tillståndet är permanent men inte livshotande”.

De flesta gratisförsäkringar har det här skyddet och det gäller oftast för barnet, den blivande mamman och eventuell partner. Om ett olycksfall leder till en bestående skada så kan ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet betalas ut. Beloppets storlek beror på hur stor skadan är.

Kristerapi eller Krisskydd

En krisreaktion kan exempelvis uppstå om en nära anhörig dör eller om barnet föds med en missbildning eller drabbas av en allvarlig sjukdom, skada eller annan komplikation. Om något sådant skulle hända finns det ett skydd i de flesta gratisförsäkringar som ger den blivande mamman och eventuell partner rätt till ersättning för kristerapi. Krissituationen ska uppstå under försäkringstiden för att försäkringen skall gälla.

Livförsäkring

De flesta gratis försäkringar innehåller en livförsäkring. Livförsäkringsersättning betalas ut om den blivande mamman eller eventuell partner avlider från det att försäkringen börjat gälla fram till barnets sexmånadersdag. Livförsäkringsdelen innefattar även barnet om barnet skulle avlida under senar del av graviditeten och fram till sin sexmånadersdag, exakt när livförsäkringen gäller skiljer mellan olika försäkringsbolag.

I Trygg-Hansas kostnadsfria gravidförsäkring gäller livförsäkringen för barnet från graviditetsvecka 22+0 till dess att barnet är sex månader och från vecka 15+0 för föräldrarna till dess att barnet fyller sex månader.