Colette-Hoekstra-6

Vaginal födsel eller kejsarfödsel

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Många kvinnor som är oroliga inför förlossningen vill hellre föda med kejsarfödsel. Oftast förespråkar vårdpersonal vaginal födsel eftersom den är förenad med något mindre risker för kvinnan och barnet.

Men, är det alltid bättre att föda vaginalt? –Det finns inget alltid när det kommer till att vänta och föda barn, det är individuellt, säger Åsa Holstein, barnmorska.

Hon har mött många kvinnor som varit mycket oroliga inför att föda, men som efter att ha gått i samtal kring rädslan ändå fattat beslutet att föda vaginalt - och sedan har fått fantastiskt fina födslar. De har varit rädda, men övervunnit rädslan, och det brukar generera en känsla av att ha varit modig och stark. Det handlar främst om att få hjälp med att ta reda på anledningen till rädslan för att vidare kunna hitta verktyg och strategier för att bemöta den.

Ibland kan kejsarfödsel vara det bästa alternativet

Men det är inte alla kvinnor som kommer över rädslan. Då kan kejsarfödsel vara det bästa alternativet. Det finns inget rätt eller fel. Man måste alltid göra en individuell bedömning som utgår från varje enskild kvinnas behov. Om du är rädd för att föda behöver du komma fram till vad som känns bäst för dig. Du ska få hjälp och stöd i ditt beslut av din barnmorska och annan vårdpersonal.