BBHM-Hospital-Two-43

Läs efter: Att välja smärtlindringsmetod

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Ingen ska behöva utstå smärta som innebär ett stort lidande när man föder sitt barn. Det är bara du som födande som avgör när lidandet blir outhärdligt och det kan inte avgöras av någon annan.

Du behöver inte i förväg bestämma om och vilken smärtlindringsmetod du vill använda om det inte känns viktigt för dig att i förväg veta. Erfarenheten säger att det bästa resultatet får man om man i förväg vet vilka metoder som kan komma i fråga, men att det slutgiltiga beslutet tas när man väl befinner sig i situationen. Ett bra sätt är att vara öppen för det mesta och att inte bry sig om trender och värderingar; som att man är duktigare om man föder utan smärtlindring. Jämför dig inte med andra kvinnors födande. Inget födande är det andra likt. Alla kvinnor är unika när de föder sina barn. Du kommer att få allt stöd och råd med det du behöver när det gäller val av smärtlindring av din barnmorska som är med när du föder.

Att föda utan smärtlindring kan ge vissa kvinnor en djup tillfredställelse om smärtan känns meningsfull och bli en kick för självkänslan. Samtidigt kan en smärtupplevelse där man inte fått hjälp att hantera smärtan bli precis raka motsatsen. Allt självförtroende till att kunna föda barn är borta och kan i sin tur leda till att kvinnan aldrig vågar föda barn igen.

Medicinsk smärtlindring är ofta effektiv i olika grader beroende på vilken metod man väljer. Lindras din smärta och lidande med hjälp av rätt smärtlindring så kommer du att kunna hantera ditt födande på ett bättre sätt. På så vis får du och din partner en positivare upplevelse av födandet än om du avstått. Detta leder också till en bättre start på föräldraskapet.

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.