Stock-Image43

Ökad trygghet vid födseln

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Erkänn eventuella rädslor för dig själv och prata med vårdpersonalen om vad just du behöver för att känna dig trygg under födandet.

Analysera din rädsla

Det första steget för den som är orolig inför att föda kan vara att erkänna för sig själv att man är rädd. Ett tips är att försöka dela upp rädslan och definiera vilka olika delar den består av. Du kanske kommer fram till att din största rädsla handlar om att spricka. När du väl identifierat och erkänt det så kan du ta reda på mer om att spricka. Och exempelvis få förståelse att spricka bara är en liten del i slutet av födandet. Alltså är det en stor del av födseln som du inte är rädd för – det kan vara en bra insikt.

Prata med vårdpersonalen

Nästa steg är att prata med vårdpersonalen om din rädsla. Ju mer du vågar kommunicera dina behov och eventuella rädslor, desto mer hjälp får du.

Om du kom fram till att din största rädsla handlar om att spricka kan du exempelvis gå vidare och ta reda på vad du kan göra för att spricka mindre. Kan personalen hjälpa dig på något sätt?

Skapa en trygg miljö

Att skapa en lugn och trygg miljö i själva förlossningsrummet kan också hjälpa. Många kvinnor väljer att ta med sig sin egna spellista med musik som är lugnande. Andra har med sig någon sak hemifrån för att göra sjukhusmiljön mer personlig. En del har en särskild doft med som håller dem lugna när de känner att de håller på att tappa fattningen.

Vad behöver du för att känna dig trygg när du ska föda?

Källor: - Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.