BBHM-Hospital-Two-67

Upplevelsen av smärta

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

Smärtupplevelsen under födandet är mycket personlig och påverkas av den kultur vi lever i. Kontroll, effektivitet och riskkalkyler är centrala begrepp i våra liv idag. Men när det är dags att föda barn gäller inte dessa spelregler på samma vis. Vi vet fortfarande inte exakt vilken dag barnet kommer att födas på, hur lång tid det kommer att ta eller hur ont det kommer att göra. För många föräldrar känns det skrämmande att inte ha kontroll.

Vilka förväntningar vi har är mycket betydelsefullt för hur vi sedan upplever smärtan. Vilka berättelser har vår egen mamma förmedlat? Även väninnor och medias berättelser kan ha stor påverkan i våra liv. Den bästa utgångspunkten är om varje kvinna kan utgå från sig själv och sin egen situation. Varje förlossning är unik.

Olika delar påverkar smärtupplevelsen

Trygghet ger smärtlindring. Den kvinna som inte känner rädsla, är väl förberedd och övertygad om sin förmåga att föda barn, har lättare att se smärtan som något som är normalt och hjälper henne att föda sitt barn. Kunskap ger också smärtlindring. Att ha kunskap om förlossningsarbetets förlopp, om värkarnas betydelse och vilka sätt det finns att hantera smärtan är en bra hjälp.

Omgivningens, partners och förlossningspersonalens attityder påverkar också smärtupplevelsen. Är partnern orolig och rädd eller tycker att ”detta har kvinnor genomgått i alla tider”? Blir partnern påverkad av att kvinnans beteende förändras under förloppet? Vilka signaler ger personalen? Det är inte ovanligt att kvinnans och personalens uppfattning om smärtans omfattning inte stämmer överens.

Självklart är det bara kvinnan som vet hur smärtan känns och det är bara hon själv som kan förmedla detta. Var känns det mest? Är den uthärdlig? Det är alltså den födande kvinnan själv som avgör och uttrycker om och hur hon behöver hjälp med att hantera smärtan.

Smärta upplevs olika

Olika kvinnor har olika sätt att förhålla sig till smärtan när de föder. Smärtan är med andra ord mycket personlig. Ibland klarar du smärtan bättre än vid andra tillfällen. Känner du dig glad, utvilad, lugn och fylld av energi har du lättare att stå ut med smärtan. Är du däremot hungrig, trött och frustrerad blir det i regel svårare. Olika händelser och upplevelser från tidigare i livet kan också ha stor betydelse för hur du möter smärtan när du föder. Det som är viktigast att ta med sig är att det inte finns någon prestige i hur man fött sitt barn, med eller utan smärtlindring. Du föder ditt barn på det sätt som känns rätt för dig.

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.