Colette-Hoekstra-13

Epidural

Preglife

ByPreglife

Vi har valt att samarbeta med experter som har en omfattande erfarenhet för att du ska få så relevant och faktabaserad information som möjligt under din graviditet, efter födseln och de första 2 åren med ditt barn.

I begreppet ryggbedövning ingår två typer av bedövningar beroende på vilket sätt bedövningen ges, effekten är i stort sett densamma. Epidural används i regel under själva förlossningsarbetet och spinal vid kejsarfödsel.

Vid en epiduralbedövning injiceras ett lokalbedövningsmedel i kombination med ett starkt smärtstillande medel genom en tunn kateter i det så kallade epiduralrummet mellan två kotor i ryggraden. Effekten blir att nerverna blockeras. Därefter kan medlet ges i form av en pump, alternativt med hjälp av en bolusdoser med jämna mellanrum under hela förlossningsarbetet. Nerverna som överför smärtan från livmodern till hjärnan blockeras.

Vid en spinalbedövning injiceras bedövningsmedlet direkt i ryggmärgskanalen

Idag anser man att ryggbedövningarna är den bedövningsform som bäst blockerar smärtan under förlossningsarbetet. Vid dessa typer av bedövningar krävs kontinuerlig övervakning av kvinnan, barnet och värkarbetet med hjälp av en fosterövervakningsapparat. Kvinnan får en kanyl i handen alternativt armen genom vilken hon kan få ett dropp med vatten-salt-lösning för att motverka blodtrycksfall.

Teknik

Bedövningen läggs av en narkosläkare och här följer tekniken:

 • För att mellanrummet mellan ryggkotorna ska bli så stort som möjligt ligger eller sitter kvinnan med hakan mot bröstet och knäna uppdragna mot magen
 • Området där nålen ska föras in steriltvättas och lokalbedövas
 • Själva kanylen förs in och är i regel inte smärtsamt men kan upplevas obehagligt
 • Vid en epidural förs sedan den tunna plastslangen på plats
 • Kanylen tas bort och plastslangen tejpas fast
 • En en testdos injiceras för att se att själva katetern ligger rätt och cirka 5 minuter senare ges en huvuddos

Det tar 15-20 minuter att nå full effekt av ryggbedövningen och effekten sitter i cirka 2 timmar. Om en pump är kopplad till epiduralslangen får kvinnan bedövning och det smärtstillande medlet hela tiden, alternativt att barnmorska fyller på när det behövs.

Fördelar med ryggbedövning:

 • God smärtlindring under en lång tid
 • Ingen mental påverkan

Nackdelar med ryggbedövning:

 • Det kan hända att kvinnan får en minskad rörlighet i benen, risk för blodtrycksfall, frossa och klåda av läkemedlen som injicerats
 • Risk finns för att värkarna försvagas och värkstimulerande medel måste ges
 • I gruppen där kvinnor fått ryggbedövning är det vanligare att förlossningen måste avslutas med sugklocka
 • Kvinnan kan också få svårigheter med att kissa. Risk finns också för ryggsmärtor efteråt där bedövning lagts och även svår huvudvärk

Källor:

 • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.