BBHM-Hospital-31

Lustgas - den vanligaste smärtlindringsmetoden

Gudrun Abascal

ByGudrun Abascal

Barnmorska

Lustgas är den vanligaste smärtlindringsmetoden under förlossningsarbetet, cirka 70 % av de födande kvinnorna har någon gång under förlossningen använt lustgas. Lustgasen består av både lustgas och syrgas. Den kan ges i olika blandningar för att uppnå rätt smärtstillande effekt, men ges alltid med så mycket syrgas som du behöver. Gasen har en svag sötaktig doft och är färglös. Det är svårt att i förväg förutse effekten och viktigt att använda rätt teknik. Därför behöver du ”träna in dig ” på användandet innan du behöver få den smärtstillande effekten.

Tillgång till lustgas finns på varje födelserum, och här följer tekniken:

 • Du andas in lustgasen genom en narkosmask
 • Lustgasen får du genom en lustgasapparat med tillhörande utsug för att gasen inte ska påverka andra som finns i rummet och miljön
 • När en värk är på väg startar du med en forcerad utandning, därefter andas du med öppen mun in och ut i masken tills värken börjar försvinna och du känner av effekten av lustgasen. Därefter avslutar du med att andas vanlig luft utanför masken men andas ut i masken.

Effekten kommer efter 20-30 sekunder och kvarstår någon minut efter att du slutat andas i masken. Det är bra att känna till följande:

 • De flesta upplever en berusande känsla vilket gör att smärtan inte blir lika påtaglig
 • Under lustgasanvändandet är du mycket mottaglig för suggestioner som uppmuntrande och lugnande tilltal
 • Ibland kan berusningseffekten bli stor därför är det viktigt att göra ordentliga uppehåll i värkpauserna
 • Under utdrivningsskedet bör du avstå från lustgasen för att det då är viktigt att ha full kontroll över krystningen.

Fördelar med att använda lustgas:

 • De flesta upplever att de har en bra smärtstillande effekt av lustgasen
 • Den går att använda i kombination med andra smärtstillande metoder och olika förlossningsställningar
 • Lustgasen försvinner snabbt ur kroppen och har inga kända negativa effekter på värkarna

Nackdelar med lustgas:

 • Vissa tycker att gasen luktar illa, ger ett illamående och att det är obehagligt med masken
 • Ibland, speciellt om man överdoserat gasen, kan minnesluckor uppträda och du kan känna dig förvirrad och omtumlad
 • Den smärtstillande effekten är mycket individuell

Källor:

 • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.