AdobeStock 423485725

Smärtstillande & morfin

Åsa Holstein

ByÅsa Holstein

Barnmorska

Under födandet kan du även välja mellan smärtstillande tabletter, morfinliknande preparat:

Smärtstillande tabletter

Vanligast förekommande är tabletter som innehåller paracetamol. Viktigt att känna till är att du inte ska använda tabletter som innehåller acetylsalicylsyra då de gör att blodet inte kan levra sig så effektivt. Oftast används tabletter med paracetamol under latensfasen och när barnet sedan är fött mot eftervärkar.

Morfinliknande preparat

Det smärtstillande medel som ges idag är vanligtvis morfin. Du kan få det både i form av tabletter och injektioner. Morfinet är vanligast när kvinnor befinner sig i en latensfas som är mycket utdragen. Du behöver då få en paus för att kunna sova och samla kraft innan det aktiva förlossningsarbetet startar.

Fördelar med morfinliknande preparat:

  • Medlet har en smärtstillande effekt
  • I samband med värkar har det mer en avslappnande och lugnande effekt
  • Den rent smärtstillande effekten fungerar mycket bra efter en kejsarfödsel

Nackdelar med morfinliknande preparat:

  • Illamående, kräkningar, yrsel och dåsighet som ofta minskar rörligheten
  • Sänkt medvetandegrad och minnesluckor kan förekomma
  • Barnet kan påverkas genom att få andningsstörningar, nedsatt vakenhetsgrad och koncentrationsförmåga. Det kan också påverka barnets vilja att ta sig till bröstet och ammas

Är påverkan mycket uttalad hos barnet finns det en medicin som hämmar morfinets effekt. Morfin används inte alls under det aktiva skedet av förlossningsarbetet på grund av biverkningarna för barnet.

Sömnmedel

Sömnmedel kan användas om kvinnan inte sovit under en längre period, men ska användas med stor försiktighet. Sömnmedel har en vanebildande effekt och det tas även upp av barnet. Det är bra att också känna till att sömn med hjälp av sömnmedel inte motsvarar samma sömn du får när du somnar av dig själv. Uttrycket lyder att 8 timmars sömn av en sömntablett motsvarar 4 timmars sömn när man sover av sig själv.

Fördelar med sömnmedel är att det dämpar ångest, oro och rädsla, samt att det underlättar insomnandet.

Nackdelar med sömnmedel:

  • Kan ge trötthet, yrsel huvudvärk och minnesluckor
  • Ger inte fullgod sömn och kan ge dåsighet dagen efter
  • Studier har visat på störningar för barnet gällande andning och temperatur

Källor:

  • Abascal, G., & Huss, M. S. (2018). Att föda. Bonnier Fakta.